Barnevernet fortalte ikke mor at hennes samboer var overgrepsdømt. Barneministeren fastslår at barnevernet har informasjonsplikt.

Solveig Horne (Frp) viser til et regelverk som viser at barneverntjenesten ikke gjorde jobben sin da de lot en pedofil flytte inn hos barnefamilien.

Barneminister Solveig Horne (Frp) slår fast at barnevernet skal informere foreldre om alt som kan ha betydning for omsorgen av barna.

Barnevernet satset alt på en erklæring fra psykologspesialist Thore Langfeldt, som i desember 2012 sa at den tidligere overgrepsdømte stefaren ikke ville begå nye overgrep. Dermed tillot barnevernet at overgriperen fikk flytte inn hos småbarnsfamilien.

Det var en feilvurdering. Den pedofile mannen misbrukte stedatteren sin på det groveste i de to årene som fulgte.

Høyres Hårek Elvenes i Stortingets justiskomité reagerte sterkt på saken, og ba Frps barneminister Solveig Horne vurdere å skjerpe regelverket.

Hårek Elvenes (H) ba barneministeren vurdere å skjerpe regelverket etter Aftenpostens sak.

– Barnevernet har ansvaret

Horne svarer at hun ikke kan kommentere den konkrete saken. Hun skriver at eksisterende lovgivning etter hennes oppfatning ivaretar hensynet til forsvarlig saksbehandling, og at hun kjenner til at fylkesmannen har åpnet tilsynssak.

«Uavhengig av hvilke opplysninger eller faglige vurderinger barneverntjenesten mottar fra andre myndigheter eller yrkesutøvere, er det barneverntjenesten som har ansvaret for at barnets helhetlige omsorgssituasjon og behov for barneverntiltak blir vurdert og undersøkt på en faglig forsvarlig måte», skriver Horne.

I stedet valgte altså barneverntjenesten å omgjøre sitt eget tvangsvedtak og tillate at den pedofile mannen fikk flytte inn igjen hos småbarnsfamilien. På det tidspunktet hadde han allerede begått flere overgrep mot stedatteren. Men det ble ikke foretatt noen undersøkelse av den lille jenta.

«Undersøkelsen skal omfatte barnets helhetlige omsorgssituasjon, slik at undersøkelsen også kan omfatte andre primære omsorgspersoner som for eksempel steforeldre,» understreker statsråden i sitt svar.

Her kan du lese hele svaret fra barneminister Solveig Horne

Barneverntjenesten holdt småbarnsmoren uvitende om at hennes nye samboer var en dømt overgriper.

– En slags godkjenning

Horne skriver også at hun legger til grunn at barneverntjenesten har rett og plikt til å informere foreldrene om «alle opplysninger som kan ha betydning i vurderingen av barnets omsorgssituasjon».

Det gjorde ikke barneverntjenesten i dette tilfellet.

Barneverntjenesten visste hva stefaren var dømt for og kjente til hans historie som overgriper, men ga ikke denne informasjonen til jentas mor, mannens samboer. Tvert imot; de gikk med på stefarens ønske om å holde tett om det.

Først i november 2014 fikk jentas mor mistanke til samboeren sin. I dag tenker hun dette om psykologens erklæring og barneverntjenestens handlemåte, og hva slags virkning det hadde på hennes pedofile kjæreste:

– Jeg tror han opplevde det som en slags godkjenning. At det ga ham en forsikring om at det var tryggere enn noensinne å gå løs på datteren min. Dette føles så vanvittig at jeg nesten ikke klarer å snakke om det, sier hun.

Anker til Høyesterett

Stefaren er i rettssakene etterpå diagnostisert pedofil. De sakkyndige konkluderer også med at mannen scorer godt over grenseverdiene for psykopati. Mannen er nå dømt i to rettsinstanser. Da Borgarting lagmannsrett sist måned avsa sin dom ble han kjent skydig på alle punkter og ilagt en straff på 17 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Han har hele tiden påstått seg uskyldig, men skyldspørsmålet ble endelig avgjort av lagretten og kan ikke ankes. Det kan imidlertid straffeutmålingen, og den har han da også anket til Høyesterett. Saken er ennå ikke berammet. Stefaren ble onsdag fengslet for ytterligere åtte uker.