Norge

Hordaland: Bare en av tre politiansatte har tillit til polititoppene

34 prosent av politifolkene som svarte sier at de har «tillit til at politimesterens ledergruppe leder politidistriktet på en god måte»

Hordalandpolitiets ledergruppe, som til sammen består av 21 personer, har fått redusert tilliten blant de ansatte. 42 prosent svarer at de er delvis eller helt uten tillit til at de leder politidistriktet på en god måte. Her fra pressekonferanse i 2014 med (fra v.) nå fratrådt politimester Geir Gudmundsen, politistasjonssjef i Bergen sentrum, Olav Valland, konstituert politimester John Reidar Nilsen og visepolitimester Gunnar Fløystad.
 • Øyvind Lefdal Eidesvik

Dette er resultatet av hordalandspolitiets arbeidsmiljøundersøkelse, der noen hovedtall ble kjent onsdag, skriver bt.no.

Mens politiet i Hordaland lå likt med det nasjonale snittet ved forrige måling, har det nå falt, erkjenner konstituert politimester John Reidar Nilsen.

— Vi må finne ut og spørre medarbeiderne om hva ledergruppen må gjøre for å blibedre. Dette er en tilbakemelding vi tar på største alvor, sier Nilsen.

Over 800 politiansatte, 80 prosent av totalen, valgte å svare, skriver politiet i en pressemelding. Målingen ble gjennomført i januar og februar.

Slik er fordelingen:

 • Har helt eller delvis tillit til ledergruppen: 34 prosent
 • Hverken eller: 24 prosent
 • Delvis tillit: 26 prosent
 • Helt uten tillit: 16 prosent
  Ledergruppen i Hordaland politidistrikt består av 21 personer, og inkluderer politimesteren på toppen, visepolitimestre, lensmenn og politistasjonssjefer.

Trådte til siden

Politimester Geir Gudmundsen trådte til side i midten av februar, på grunn av de ulike varslersakene i kjølvannet av Monika-saken.

Nilsen, som siden har vært konstituert politimester, sier at han ikke vet om Monika-saken er den eneste forklaringen.

— Jeg kan ikke utelukke at Monika-saken har hatt betydning. Men jegvil ikke falle i fellen og finne en sak for å bortforklare dette, sier Nilsen.

Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i sitt eget hjem på Sotra i 2011. Saken ble henlagt som selvmord. Etter press fra drapsetterforsker Robin Schaefer og bistandsadvokaten til Monikas mor, ble saken gjenåpnet i 2014. I fjor høst ble en nå 33 år gammel mann fra Litauen pågrepet for drap.

Politiet har fått refs fra både Spesialenheten og granskere fra Riksadvokaten for sin behandling av saken. I februar ble politidistriktet ilagt en bot på 100.000 kroner.

— Det er utrolig viktig for meg å gi uttrykk for at vi tardenne tilbakemeldingen på største alvor, og ikke bortforklarer resultatet. Derfor er det viktig åfinne ut konkret hva som forventes av oss som ledergruppe, sier Nilsen.

De fleste svarer ja til å bekjempe kriminalitet

Kanskje ikke overraskende, har over 90 prosent svart at de identifiserer seg med politiets mål om åbekjempe kriminalitet og skape trygghet. Tett oppunder 90 prosent svarer at de er stolte over å jobbe i politiet.

22 prosent har også svart at arbeidsbelastningen er så stor at helsen deres blir påvirket.

«Her ser vi ennegativ utvikling på landsbasis. Politidistriktet ligger også høyere ennlandsgjennomsnittet - det bekymrer», står det i pressemeldingen.

— Samtidig ser vi atmedarbeiderne gir gode tilbakemeldinger på sin nærmeste leder. De opplever atnærmeste leder er tilgjengelig og åpen for innspill. Men samtidig at de i størregrad trenger tilbakemeldinger på arbeidet, sier Nilsen.

Les også

 1. Slutter i jobben etter Monika-saken

 2. Ukjent notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord

 3. Monika-saken: Politiet innrømmer grove feil

 4. Politimesteren ba varsler holde seg unna Monika-saken