Norge

Nordmenn ble overvåket i skjul på hotellrom i utlandet etter at PST tipset om dem

Metoden som ble brukt mot nordmennene er ikke lov i Norge.

  • Arild Færaas

I årsmeldingen fra Stortingets EOS-utvalg som kom tirsdag kom det blant annet nyheter om ulovlig overvåking av advokatsamtaler, og datafeil hos PST.

Men en annen interessant historie fra rapporten utspilte seg på et hotellrom i utlandet. Politiets sikkerhetstjeneste hadde to personer i kikkerten i i forbindelse med en etterforskningssak.

De to skulle på en reise til utlandet, og da kontaktet PST en samarbeidende tjeneste i landet de skulle reise til.

Ble kameraovervåket

Dette førte til at hotellrommet de to bodde på ble kameraovervåket i skjul — en metode som ikke er lov i Norge.

Overvåkingstjenesten i det andre landet hadde ingen egne mistanker mot personene eller andre grunner til å overvåke dem.

PST har i sin forklaring til utvalget sagt at formålet med å ta kontakt var å gi den samarbeidende tjenesten grunnlag for å vurdere om «de på eget initiativ, og ut fra hensynet til å beskytte egne interesser, kunne etablere en overvåking av de mistenkte ved bruk av tvangsmidler».

PST: Vi har ikke gjort noe ulovlig

Selv om overvåkingen var i tråd med reglene i landet der overvåkingen skjedde, erkjenner PST at de kunne ha presisert at skjult kameraovervåking av hotellrom ikke er lov i Norge.

Les også:

Les også

PST overvåket advokater og deres klienter

PST mener de ikke har gjort noe ulovlig og utvalget konkluderer slik:

«Utvalget har etter en samlet vurdering funnet at det knytter seg begrunnet og betydelig tvil om PSTs rolle, særlig når det gjelder spørsmålet om kameraovervåkingen ble gjennomført på bakgrunn av oppdrag eller anmodning fra PST. »

Og de skriver helt til slutt at selv om dette kan være en omgåelse av de rettslige begrensingene de har, har de ikke grunnlag for å kritisere PST.

I rapporten står det ikke noe om når eller i hvilket land dette skjedde. EOS-utvalget skriver heller ikke hva de to var mistenkt for.

Les også

  1. PST-data om flere tusen personer må vurderes på nytt etter datafeil

  2. EOS-utvalget: E-tjenesten har lagret irrelevante opplysninger

  3. Harald Stabell: Jeg ble avlyttet

  4. PST-sjefens alarm

  5. PST drev ikke politisk overvåking av informant