Norge

–Integreringen går fremover

Inkluderingsdepartementet mener Norge lykkes bedre enn barometeret indikerer.

Ingen andre steder i Norge er mer preget av folk fra hele verden enn Grønland i Oslo. Nordmenn flest har toleranse og aksept for innvandreres verdier og tradisjoner, og en klar oppfatning av at innvandrere skal ha samme rettigheter som den øvrige befolkningen.

Les også:

Politisk rådgiver i barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet, Line Gaare Paulsen, bifaller ikke ukritisk resultatene i barometeret.

— Det er viktig å ta folks oppfatninger på alvor, men det er også viktig å fremheve at all dokumentasjon, forskning og statistikk viser at integreringen går fremover, sier Paulsen. Hun viser til de ferske utredningene fra Velferds- og migrasjonsutvalget og Inkluderingsutvalget.

— Tallene fra integreringsbarometeret tyder på at mange har et mer negativt syn på hvordan det går med integrering enn det faktisk gjør. Dette er en kommunikasjonsutfordring vi må jobbe videre med, sier Paulsen, som likevel vedgår at det norske folket er splittet i sitt generelle syn på innvandring og integrering.

— Befolkningen er delt, men vi ser samtidig og parallelt en økt toleranse, aksept for mangfold og økt kontakt mellom minoritets- og majoritetsbefolkning.

Les også

  1. Én av to nordmenn vil stenge grensene

  2. – Norge er et tolerant samfunn