Norge

Massedød av laks på oppdrettsanlegg

I løpet av 26 minutter døde over 126.225 laks under avlusing ved et av Salmars oppdrettsanlegg.

Kampen mot lakselusa kostet over 300 tonn laks livet ved Salmars lokalitet Kattholmen i fjor høst. Foto: RUNE PETTER NESS, ADRESSEAVISEN

 • Grete Holstad

Årsaken er antakelig overeksponering av hydrogenperoksid, heter det Salmars egen rapport. Det skriver Adressa.no.

Det som kalles «forøket dødelighet» er etter hvert blitt ganske vanlig i oppdrettsbransjen. Spesialinspektør og veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet kjenner ikke til en større enkelthendelse enn den ved Salmars lokalitet Kattholmen.

— Dette er et veldig stort og alvorlig tilfelle av massedød. Hendelsen viser hvor stor risikoen er ved behandling av lakselus, sier Skrudland.

De 126.225 laksene utgjorde over 300 tonn.

Les også

Nå gafler danskene i seg norsk oppdrettslaks som aldri før

Massedøden skjedde om kvelden den 24. november i fjor. All fisk fra merde fire på Kattholmen var tatt over i brønnbåten Rofjell, og badet i en blanding som kalles Møre-mix. Det vil si en blanding av midlene Aqui-s, Salmosan og hydrogenperoksid. Det første er et bedøvelsesmiddel.

Skal drives miljøvennlig

Kattholmen ligger ved Mausund i Frøya kommune, og drives på såkalt grønn konsesjon.

Da Salmar fikk øke produksjonen sin med åtte slike tillatelser i 2014, var det under flere forutsetninger. Salmar skulle blant annet bruke et moderne merdekonstruksjon kalt «Midgard System» som skal redusere risikoen for rømming, samt avluse med rensefisken rognkjeks. Lusegrensa for å få grønn konsesjon var satt lavere enn for ordinære anlegg, og hvis det skal brukes kjemiske midler til avlusing, skal det skje maksimalt tre ganger i fiskens livsløp.

Les også

Liten og ekkel, men gjør enorm skade.

Når medikamenter brukes, skal dette oppgis i de ukentlige luserapportene som oppdrettsselskapene plikter å gi. Møre-mix’en som ble brukt på Kattholmen, ble ikke rapportert, ifølge Mattilsynet.

Badet for lenge i hydrogenperoksid

Ifølge saksbehandler Toril Lyng Celius i Mattilsynet, er det ennå ikke konkludert med hva som var årsaken til at så store mengder fisk døde.

I foreløpige rapporter fra Salmar meldes det om gjeldeskader på fisken som er «forenelige med skader sett ved H202— avlusing (hydrogenperoksid, red anm.), disse ser ut til å være årsak til dødelighet, sannsynlig på grunn av overeksponering av H202.»

Overeksponeringen av hydrogenperoksid blir forklart med redusert sirkulasjon og utskifting av vann i brønnbåten etter endt behandling. Etter at fisken var bedøvd og badet i Salmosan, skulle den holdes i 26 minutter i hydrogenperoksid i brønnbåten. Men på grunn av den manglende vannutskiftingen, tok hydrogenperoksiden livet av 96 prosent av fisken som befant seg i båten.

Syk fra før

Ifølge rapport fra Havbrukstjenesten, fiskehelsefirmaet som Salmar bruker, kan det også ha spilt inn at fisken var syk fra før. Blant annet hadde fisken på Kattholmen HSMB, som er en smittsom virussykdom som gir hjerte- og skjelettmuskelbetennelse.

Lene-Catrin Ervik, leder for fiskehelseavdelingen hos Havbrukstjenesten, viser til taushetsplikt og vil ikke kommentere hendelsen.

Vil ikke politianmelde

Mattilsynet har tidligere anmeldt oppdrettere for brudd på dyrevelferdsloven. I fjor høst ble et selskap på Senja dømt for brudd på loven etter at 16 000 laks døde på grunn av surstoffmangel. Et annet selskap, Grieg Seafood Finnmark AS, ble ilagt overtredelsesgebyr på nærmere en million kroner for å ha latt syk og skadet fisk bli stående i en merde og slaktet for sent.

Men massedøden i Salmars anlegg vil ikke bli anmeldt av Mattilsynet.

— Skal vi politianmelde, må lovbruddet være tydelig. Uhell er ikke straffbart, og så langt har vi ikke vurdert dette som en sak som skal anmeldes. Hendelsen behandles som avvik, vi vurderer også hvor grensen går for forsvarlig behandling mot lus. Målet er å oppnå en bedre situasjon og at det ikke skal skje igjen, sier Aud Skrudland.

Massedøden på Kattholmen skjedde få måneder etter at Salmar brukte det ulovlige middelet formalin mot lakselus ved tre andre lokaliteter. Salmar begrunnet formalin-bruken med at en akutt situasjon på grunn av mye lakselus og truet dyrevelferd. Fylkesmannen konkluderte at Salmar brøt forurensingsloven, og Legemiddelverket at legemiddelloven ble brutt.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Gigantoppdrett til havs krever stor sikkerhet

 2. NORGE
  Publisert:

  Mattilsynet tok flere for dårlig dyrehold

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Dette er våpenet som skal ta knekken på lakselusa

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Omstridt fisk er blitt milliardindustri: – De dør av sykdommer eller blir spist opp

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Menneskerettighetter er ikke Erna Solbergs eneste hodepine når hun drar til Kina for å selge laks.

 6. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Det haster å rydde opp i lakseoppdretten