Aftenposten felt i PFU

Aftenposten er felt i Pressens faglig utvalg (PFU).

Pressens faglige utvalg uttaler:

Klagen gjelder to publiseringer i Aftenposten artikkelserie kjent som «Panama-papirene». Klageren er divisjonsdirektør i DNB. Han klager på at Aftenposten omtalte ham som om han var tilknyttet skatteparadiset. Avisen hadde funnet navnet hans i fem ulike dokumenter.

Les også

PFU-fellelsen gjelder denne saken: Her er underskriften som knytter DNB-topp til skatteparadis

Klageren viser til at han ikke har vært ansatt i DNB Luxembourg, men at han var styreleder i en periode på ett år, og aldri har vært i kontakt med advokatselskapet i Panama og ikke mottatt e-post fra selskapet. Han mener derfor Aftenposten har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger. I tillegg mener han det var i strid med god presseskikk å navngi ham, og at Aftenposten skulle korrigert opplysningene raskere samt beklaget publiseringene.

Aftenposten erkjenner at avisen ikke hadde dokumentasjon på at klageren var kontaktperson for Mossack Fonseca i DNB Luxembourg og at han hadde mottatt e-post fra selskapet. Men avisen anfører at den kan dokumentere at advokatselskapet hadde ført opp klageren som kontaktperson og at det var sendt e-post fra selskapet ment for ham. Avisen mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk fordi avisen var i god tro, og fordi klageren, på tross av gjentatte henvendelser, ikke ville gi sin versjon. Avisen mener også at klageren må akseptere bruk av navn og bilde, og at rettingen ble gjennomført på en presseetisk akseptabel måte.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke at Aftenpostens publiseringer om og fra Panama-papirene er midt i pressens samfunnsoppdrag. Men publiseringene er naturligvis underlagt de samme presseetiske rammer som all annen journalistikk.

Utvalget er enig med klageren i at han er identifisert og kritisert i en klanderverdig kontekst. Omtalen av Panama-papirene har vært omfattende og dagsordensettende, nasjonalt og globalt. Nettopp derfor mener utvalget at det er svært viktig at fakta er korrekte og presisjonsnivået er høyt.

Det er ingen uenighet mellom partene om at Aftenposten tok feil da den påsto at klageren var knyttet til kontakten med Mossack Fonseca. Utvalget konstaterer at kontakten mellom klageren/banken og Aftenpostens redaksjon ikke var den beste. Hvorvidt Aftenposten hadde en tilstrekkelig begrunnelse for sin motvilje mot å gi fra seg den omstridte e-postadressen, vil utvalget ikke ta stilling til. Men gitt alvoret i beskyldningene, mener utvalget at avisen skulle ha gjort mer for så sikre seg at man kjente klagerens faktiske involvering i saken før man identifiserte ham, jf. Vær Varsom-plakatens (VVp) punkt 4.7.

Utvalget vil særskilt vise til VVp punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Slik utvalget ser det, retter den etterfølgende korrigeringen/presiseringen ikke opp det opprinnelige overtrampet i denne saken, jf VVp 4.13. Utvalget vil her også vise til plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, og mener at det skulle ha vært gitt mer tid og mulighet for klageren til å opplyse saken og besvare påstandene.

Aftenposten har brutt god presseskikk.

Oslo 28. juni 2016

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen,

Martin Riber Sparre, Henrik Syse, Øystein Stray Spetalen