Norge

Vil lagre bilder av bilen din fra grensen i et halvt år

Hittil har slike bilder blitt slettet etter én time. Nå vil finansminister Siv Jensen gi tollerne videre fullmakter. Datatilsynet protesterer.

Her står Tollvesenets superkamera som leser av bilskiltene når du ruller i land fra Strømstad-fergen i Sandefjord. Tollvesenet ønsker å lagre bildene i seks måneder
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Finansminister Siv Jensen vil nå gi tollerne lov til å lagre bilder av alle biler som kjører inn eller ut av Norge i seks måneder.

Hittil har bildene måttet slettes etter bare én time.

Dette har frarøvet tollerne muligheten til å bruke informasjonen kameraene hanker inn på grensen til å forebygge smugling.

For grensekontrollørene er det gull verdt å vite hvilke biler som passerer når, hvor og ikke minst sammen med hvilke andre biler.

  • Dette er superverktøyet som skalhjelpe tollerne å avsløre smuglerne.

Ut på høring

Onsdag sendte Finansdepartementet ut et høringsnotat om saken, med svarfrist 22. august:

Finansminister Siv Jensen vil gi tollerne bedre utnyttelse av overvåkingskameraene på grensen.

– Vi står overfor et trusselbilde hvor smuglerne blir stadig mer profesjonelle, kyniske og bedre organisert. De bruker kontraspaning, følgebiler og sambandsutstyr for å lure seg over grensen. Grensetrafikken øker og vi ser behovet for at tollerne skal få utnytte bedre det moderne utstyret de alt har i verktøykassen, sier Siv Jensen.

– Ingen betenkeligheter med at alles «Harry-turer» skal logges og lagres hos myndighetene?

– Nå er jeg mer enn middels opptatt av samfunnssikkerhet og personvern, men forslaget åpner ikke for lagring av for eksempel sensitive personopplysninger. De som er lovlydige har intet å frykte, sier Jensen.

Kameraene på grensen gjør at tollerne får hjelp til å plukke ut hvilke kjøretøy som skal plukkes ut for nærmere kontroll.

Leser bilskiltene

Ved 22 av landets 76 grenseoverganger er det alt satt opp kamera som automatisk leser av bilskiltene.

På sekunder sjekkes bileieren opp mot registre som viser alt fra om bilen tidligere har vært benyttet til smugling, manglende årsavgift eller forsikring.

Mer penger underveis

Kameraene tar bilder av bilen forfra og bakfra, og systemet sjekker kjapt om ett av skiltene kan være falskt eller tilfører en annen bil.

I statsbudsjettet er det også varslet mer penger for å gjøre systemet landsdekkende i en ikke alt for fjern fremtid.

Flere grensestasjoner har økt antall beslag med 50-60 prosent etter at de monterne Tolletatens skiltgjennkjenningssystem (ANPR).

Ønsket seg ett år

Det er ingen hemmelighet at Tollvesenet selv ønsket seg minimum ett års lagringstid.

Seksjonssjef Britt Hilde Øiseth i Kontroll- og regelverkseksjonen sier at de har gjort store beslag ved hjelp av kameraene:

– Seks måneders lagringstid er veldig mye bedre enn én time. Så får vi jobbe videre med å forbedre regelverket, sier Øiseth.

Tolloverinspektør Thor Arne Dahl ved Sandefjord tollstasjon skamroser det nye verktøyet. Alarmen rundt halsen forteller at her kommer det noe han bør sjekke, og samtidig dukker det opp bilde av mistenkt kjøretøy på iPaden.

Lettere å finne riktig kjøretøy

Mange bilister er ikke klar over at tollvesenets kamera «ser» deg hver gang du suser mot grensen.

Om dette er en gammel kjenning går alarmen på sekunder, og tolleren får beskjed på iPaden om hvilken bil systemet har slått ut på:

– Dette er et godt hjelpeverktøy for oss som står ved grensen. Det går bare sekunder før systemet varsler oss om at det er noen vi bør ta en ekstra titt på, sier tolloverinspektør Thor Arne Dahl ved Sandefjord tollstasjon.

Datatilsynet varsler protest

Aftenposten laget i mai en reportasje fra havnen i Sandefjord, hvor tollerne sammen med kollegene i Kristiansand nå får drahjelp av superkameraene:

– Personvernmessig er dette en utfordring. Vi ønsker ikke at slike opplysninger skal kunne lagres over tid. Det er en privatsak om du hver dag hele uken skulle komme med fergen fra Strømstad til Sandefjord. Det er helt greit at tollerne kan stanse biler de allerede
har registrert å være under mistanke der og da for kontroll, men de bør ikke få lovhjemmel for å bygge opp en database hvor det over tid lagres opplysninger om utenlandsturene til en hele befolkning, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

Les mer om

  1. Siv Jensen
  2. Finansdepartementet
  3. Tollvesenet
  4. Toll- og avgiftsdirektoratet