Sykehusstreiken fortsetter

Meklingen mellom partene i sykehusstreiken førte ikke fram, og streiken fortsetter. Akademikerne har nå 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus.

Streikende helsearbeidere fotografert under et arrangement foran Stortinget 22. september.

Fra torsdag trappes streiken, som nå er inne i sin femte uke, opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus. Konflikten trappes ytterligere opp mandag. Da vil til sammen 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger på 15 sykehus være i streik.

– Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehusene fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

– Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må være basert på et kollektivt system. På denne måten rokker Spekter ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland.

Tonen er uforsonlig, også fra arbeidsgiversiden:

– Spekter og helseforetakene har også i dag forsøkt å imøtekomme Legeforeningens krav om kollektivt vern ved utarbeidelse av arbeidsplaner. Dette har ikke ført fram. Vi beklager derfor at Legeforeningen velger å fortsette streiken som nå berører flere tusen pasienter. Helseforetakene er ansvarlig for pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet for legene og kan ikke delegere dette ansvaret til tillitsvalgte i Legeforeningen, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.