Norge

Bare en av hundre voldtektssaker ender med dom

Én av hundre voldtektssaker ender med fellende dom. De aller fleste blir ikke engang anmeldt, viser tall Aftenposten har innhentet.

  • Geir Arne Amlien

— Man kan ha mer å tape på å anmelde voldtekt enn på å la være. Det er ikke en rettsstat verdig, mener voldtektsforsker Siri Thoresen.

I løpet av året kommer mellom 8.000 og 16.000 personer til å bli voldtatt eller forsøkt voldtatt her i landet. Svært få av sakene kommer til å ende med fellende dom.

Av disse voldtektssakene blir litt over 1.200 anmeldt. Mer enn tre av fire av dem henlegges uten oppklaring. Av 174 voldtektstiltaler som ble tatt ut i 2013, endte hver fjerde med frifinnelse. 130 personer ble dømt, noe som tilsvarer 0,8 – 1,6 prosent av politiets totalanslag på antall voldtekter og voldtektsforsøk. Det vil si at én av hundre saker ender med dom. Samtidig viser statistikken at ni av ti personer som blir voldtatt, lar være å anmelde forbrytelsen.

LES OGSÅ:

Les også

  1. 99 av 100 voldtektssaker ender aldri med straff

Les mer om

  1. Voldtekt