Norge

Regjeringen bevilger 106 millioner ekstra til fattigdomsbekjempelse

Med 64 tiltak og 106 millioner kroner ekstra over revidert nasjonalbudsjett ønsker regjeringen å fjerne gapet mellom fattige og rike barn.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF legger fram strategien for barn som lever i fattigdom. Strategien skal bidra til å sikre en bedre hverdag for de over 80 000 barn og unge i Norge som veker opp i fattige familier. Her statsminister Erna Solberg.
  • Aftenposten

Det kom fram da regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre onsdag presenterte sin strategi mot barnefattigdom.

Målet er å hindre at barn havner utenfor samfunnet som følge av dårlig økonomi i familien.

Ett av tiltakene er å øke støtten til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom med 10 millioner kroner. Ordningen finansierer blant annet fritids— og ferieaktiviteter for barn.

— Regjeringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, sier statsminister Erna Solberg (H).

Under arbeidet med strategien har regjeringen fått hjelp fra 68 barn, som har sagt sin mening gjennom en høring i regi av Redd Barna.

— Målet er å forebygge at fattigdom går i arv. Vi ønsker å bryte de sirklene i det arbeidet som skjer framover, sier statsministeren.