Norge

Befalsorganisasjon: – Det er en maktkamp mellom politiet og Forsvaret

Foto: Simon Solheim / FORSVARET

Riksrevisjonen slår alarm om svikt i regjeringens beredskapsarbeid fordi politiet og Forsvaret samarbeider så dårlig. På grunnplanet er samarbeidet godt, mener Befalets fellesorganisasjon.

 • Per Kristian Aale
  Per Kristian Aale

Riksrevisor Per-Kristian Foss rettet tirsdag sviende kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Over fem år etter terroraksjonene 22. juli 2011 sliter politiet og Forsvaret fortsatt med å samarbeide om å sikre offentlige bygninger.

– Her er viktige tiltak ikke utført. Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, konstaterer Foss.

Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen «svært alvorlig». Det kan skje når de for eksempel avdekker risiko for liv eller helse.

Riksrevisor Per-Kristian Foss Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Lederne krangler

Jens Jahren, leder for Befalets fellesorganisasjon, mener at politiet og forsvaret samarbeider godt på grunnplanet.

– Utfordringene ligger på ledelses- og politisk nivå. Dette har pågått over lang tid, og det er en maktkamp mellom politiet og Forsvaret, sier han.

Han fremholder at instruksen til Forsvaret er tydelig: Hvis det gjelder norske borgere, er det politiet som har ansvaret.

– Det er god forståelse av den rollefordelingen blant dem som er på bakken. Politiet har ledelsen og så hjelper vi hverandre på en god måte.

 • Fem år etter 22. juli: Ikke et spadetak er tatt for nytt beredskapssenter for politiet

Får støtte

Han får støtte av Sigve Bolstad, forbundsleder i for Politiets Fellesforbund.

– På bakkeplan trener vi en del sammen, og det fungerer fint etter det jeg har hørt.

Han mener at kommandoforholdene må være helt klare.

– I fredstid på norsk jord må politiet ha kommandoen, og vi må aldri komme i en situasjon der det blir tvil om det.

Må han nok ressurser

I tillegg sier han at det er viktig at man har tilstrekkelig med ressurser og slagkraft, og at politiet selv har mange av de viktige ressursene. I dag mener han at politiet mangler en god del ressurser før man er oppe på et akseptabelt nivå.

– Når politiet har et behov i en skarp situasjon, må det behovet dekkes umiddelbart. Det må ikke være slik at man må gå gjennom mange ledd for å få en avgjørelse, og det må heller ikke være slik at noen kan sette foten ned, mener Bolstad som sier at Regjeringens forslag i statsbudsjettet med to nye politihelikoptre er et steg i riktig retning.

Kan bli høring

Nå kan det ifølge NTB bli høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Jeg vil ikke utelukke det. Det er en veldig alvorlig sak, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap). Spørsmålet vil bli drøftet i komiteens neste møte, sier Kolberg til NTB.

Ser alvorlig på saken

Ifølge NTB skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i sitt svar til Riksrevisjonen at de ser alvorlig på det som er avdekket.

Søreide vil sørge for at Forsvaret gir høyere prioritet til dette arbeidet. Amundsen vil be Politidirektoratet om å vurdere hvordan instruksen skal etterleves.

Justisministeren sier til NTB at arbeidet allerede er godt i gang at han har tro på at det vil rette opp de forhold som er påpekt.

Samtidig opplyser Anundsen at Stortinget er orientert om at arbeidet med å implementere objektsikkerhetsforskriften har vært «krevende», og at det ville ta lengre tid en forutsatt, skriver NTB.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er for tiden på reise i USA, og kunne ikke kommentere rapporten overfor Aftenposten i kveld.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård besvarte ikke Aftenpostens direkte henvendelse på telefon eller sms tirsdag kveld.

Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling henviser onsdag formiddag til en kronikk i dagens VG hvor Bull-Hanssen og Humlegård i fellesskap slår fast at alt er fryd og gammen.

Kronikken avslutter slik:

«Forsvaret yter god og nødvendig bistand til politiet hver uke. Sammen skal vi fortsette arbeidet med å trygge befolkningen».

.

Les også

 1. Stoltenberg vurderte å gå av etter 22. juli

 2. Politiet får to nye helikoptre

Les mer om

 1. Politiet
 2. Riksrevisjonen
 3. Justis- og beredskapsdepartementet
 4. Forsvaret
 5. Beredskap