Befalsorganisasjon: – Det er en maktkamp mellom politiet og Forsvaret

Riksrevisjonen slår alarm om svikt i regjeringens beredskapsarbeid fordi politiet og Forsvaret samarbeider så dårlig. På grunnplanet er samarbeidet godt, mener Befalets fellesorganisasjon.

  • Per Kristian Aale

Riksrevisor Per-Kristian Foss rettet tirsdag sviende kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Over fem år etter terroraksjonene 22. juli 2011 sliter politiet og Forsvaret fortsatt med å samarbeide om å sikre offentlige bygninger.

– Her er viktige tiltak ikke utført. Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, konstaterer Foss.

Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen «svært alvorlig». Det kan skje når de for eksempel avdekker risiko for liv eller helse.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Lederne krangler

Jens Jahren, leder for Befalets fellesorganisasjon, mener at politiet og forsvaret samarbeider godt på grunnplanet.

– Utfordringene ligger på ledelses- og politisk nivå. Dette har pågått over lang tid, og det er en maktkamp mellom politiet og Forsvaret, sier han.

Han fremholder at instruksen til Forsvaret er tydelig: Hvis det gjelder norske borgere, er det politiet som har ansvaret.

– Det er god forståelse av den rollefordelingen blant dem som er på bakken. Politiet har ledelsen og så hjelper vi hverandre på en god måte.

Får støtte

Han får støtte av Sigve Bolstad, forbundsleder i for Politiets Fellesforbund.

– På bakkeplan trener vi en del sammen, og det fungerer fint etter det jeg har hørt.

Han mener at kommandoforholdene må være helt klare.

– I fredstid på norsk jord må politiet ha kommandoen, og vi må aldri komme i en situasjon der det blir tvil om det.

Må han nok ressurser

I tillegg sier han at det er viktig at man har tilstrekkelig med ressurser og slagkraft, og at politiet selv har mange av de viktige ressursene. I dag mener han at politiet mangler en god del ressurser før man er oppe på et akseptabelt nivå.

– Når politiet har et behov i en skarp situasjon, må det behovet dekkes umiddelbart. Det må ikke være slik at man må gå gjennom mange ledd for å få en avgjørelse, og det må heller ikke være slik at noen kan sette foten ned, mener Bolstad som sier at Regjeringens forslag i statsbudsjettet med to nye politihelikoptre er et steg i riktig retning.

Kan bli høring

Nå kan det ifølge NTB bli høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Jeg vil ikke utelukke det. Det er en veldig alvorlig sak, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap). Spørsmålet vil bli drøftet i komiteens neste møte, sier Kolberg til NTB.

Ser alvorlig på saken

Ifølge NTB skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i sitt svar til Riksrevisjonen at de ser alvorlig på det som er avdekket.

Søreide vil sørge for at Forsvaret gir høyere prioritet til dette arbeidet. Amundsen vil be Politidirektoratet om å vurdere hvordan instruksen skal etterleves.

Justisministeren sier til NTB at arbeidet allerede er godt i gang at han har tro på at det vil rette opp de forhold som er påpekt.

Samtidig opplyser Anundsen at Stortinget er orientert om at arbeidet med å implementere objektsikkerhetsforskriften har vært «krevende», og at det ville ta lengre tid en forutsatt, skriver NTB.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er for tiden på reise i USA, og kunne ikke kommentere rapporten overfor Aftenposten i kveld.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård besvarte ikke Aftenpostens direkte henvendelse på telefon eller sms tirsdag kveld.

Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling henviser onsdag formiddag til en kronikk i dagens VG hvor Bull-Hanssen og Humlegård i fellesskap slår fast at alt er fryd og gammen.

Kronikken avslutter slik:

«Forsvaret yter god og nødvendig bistand til politiet hver uke. Sammen skal vi fortsette arbeidet med å trygge befolkningen».

.