Norge

Lagmannsretten etter omstridt voldtektssak: – Ikke riktig å gi lavere straff for «berettiget håp om sex»

– Jeg er svært glad for at han ikke får strafferabatt for klærne jeg hadde på, eller at vi hadde frivillig sex dagen før, sier voldtektsofferet i saken der tingretten mente at tiltalte kunne forvente sex. I ankesaken er gjerningsmannens straff skjerpet.

Bilder av kvinnens blåmerker ble lagt frem under rettssaken i Vesterålen tingrett.
  • Thomas Olsen
    Journalist

Det vekket mange og sterke reaksjoner da Aftenposten i november 2016 omtalte en dom i Vesterålen tingrett der en mann ble dømt for å ha tvunget en kvinne til sex med makt.

I dommen fra Vesterålen tingrett ble kvinnens oppførsel trukket frem som et element i forbindelse med straffeutmålingen.

Etter en detaljert omtale av fornærmedes adferd, slo retten fast at «tiltalte hadde berettiget håp om at det kunne bli sex mellom dem».

  • Les om den omstridte voldtektsdommen: 25-åringen tilsto og ble dømt for voldtekt – likevel mener retten han hadde et «berettiget håp» om sex

Skjerpet straff

Statsadvokaten valgte å anke voldtektsdommen på tre år. Både aktor, bistandsadvokat og offeret reagerte på at fornærmedes handlinger kom i søkelyset.

Ankegrunnlaget var selve straffeutmålingen, der mannens umiddelbare tilståelse ga lavere straff. Tingretten vektla derimot ikke i skjerpende retning at 25-åringen tidligere er dømt for voldtekt.

Fredag kom avgjørelsen i Hålogaland lagmannsrett. Den 25 år gamle mannen, som innrømmet å ha brukt makt mot kvinnen, dømmes til fengsel i tre år og tre måneder. Tre måneder mer enn tingretten og i tråd med aktors påstand.

Det var dissens om straffeutmålingen, der mindretallet mente det burde gis mer strafferabatt for tilståelsen, blant annet fordi han neppe ville blitt domfelt uten innrømmelsen.

Samlet dommerbemerkning om forventning og skyld

Det mest påfallende med den ferske dommen er den avsluttende bemerkningen fra den samlede lagmannsrett:

«Etter sikker rettspraksis skal det ikke i formildende retning legges vekt på at, eller om en tiltalt i voldtektssak måtte ha hatt noen subjektive forventninger om seksuell omgang. Det er i alle tilfelle ikke riktig å ilegge en tiltalt som ved bruk av vold tiltvinger seg seksuell omgang noen berettiget forventning om seksuell omgang.»

Offeret: – Domsbeskrivelsene viktigere enn straffen

– Jeg er svært glad for at ordlyden fra tingretten nå blir rettet opp, og det dømmes slik at han ikke får strafferabatt på grunnlag av hvilke klær jeg hadde på eller at vi hadde frivillig sex dagen før, sier voldtektsofferet til Aftenposten.

Kvinnen forteller at det har vært en ekstra påkjenning at tingretten fokuserte så mye på hennes handlinger forut for ugjerningen. Derfor er ikke en strengere straff det viktigste med den nye dommen, understreker hun.

– Det var selve ordlyden om hvorfor han fikk tre måneder mindre straff som var problemet, og også det som alle reagerte på. Det føles godt at lagmannsretten tar avstand fra alt dette.

Lagmannsretten peker på at selv om fornærmede og tiltalte hadde hatt frivillig sex dagen før, så må det legges vekt på at kvinnen gjentatte ganger sa at hun ikke ville, ba tiltalte stoppe og at han skulle la henne være i fred.

Det fremheves også at hun forsøke å skyve bort mannen, at hun klorte og vred seg da han satt oppå henne under voldtekten, som varte imellom åtte og ti minutter.

– Sexforventning unnskylder aldri en brutal voldtektsmann

Aktor i saken, statsadvokat Erik Thronæs, er fornøyd med å få medhold i straffenivået av lagmannsretten i saken. Men han mener det var like viktig at en samlet rett bemerker at subjektive forventninger om sex ikke er formildende i voldtektssaker.

– Det var viktig å få fastslått at en aldri kan tillegge en tiltalt, som med vold har tiltvunget seg seksuell omgang, noen berettiget forventning om sex. Poenget er at enhver form for seksuell omgang mellom voksne skal være basert på gjensidighet og aksept. Selv om det i denne saken hadde vært seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede tidligere, må det legges til grunn at hun ikke ga noe samtykke til samleie og at hun aktivt motsatte seg tiltaltes handlinger både verbalt og fysisk, uttaler Thronæs.

Advokat Stian Auglend, som var 25-åringens forsvarer, ønsker ikke å kommentere dommen i Hålogalands lagmannsrett.

Les mer om

  1. Voldtekt
  2. Rettssaker
  3. Jus