Norge

Tollsjef: – Umulig for andre å vite om kontroll på Svinesund

– Det vil være umulig for noen utenfor etaten å ha oversikt over vår kontrollvirksomhet på Svinesund, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted til Aftenposten.

– Det vil være umulig for noen utenfor etaten å vite hva slags kontroll vi gjennomfører på Svinesund, sier sjefen på grensestasjonen, Wenche Fredriksen, til Aftenposten
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Tollsjefen på Svinesund var torsdag vitne i rettssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Gjentatte ganger i saken har temaet vært om Jensen hadde oversikt over tollvesenets kontrollvirksomhet på Svinesund, og om han dermed kunne ha gitt Cappelen klarsignal til å smugle inn hasj.

I 20 år har Wenche Fredriksen vært tollsjef på Norges travleste grenseovergang, hvor det hvert døgn kommer inn 10.000 personbiler og 1300 vogntog.

Sjefen for grensekontrollen på Svinesund, Wenche Fredriksen, mener det er umulig for politiet eller andre å vite hvor og når tollerne på grensen gjennomfører kontroll.

På jobb døgnet rundt

– Vi har folk på jobb døgnet ut. Det vil være umulig for andre å vite når og hvordan vi gjennomfører kontroll, sier Fredriksen til Aftenposten.

Hun ser det som umulig at noen ved Oslo-politiet skulle kunne vite detaljert hva som skjer på grensen, hvis noen ikke er til stede og observerer virksomheten på stedet.

Den erfarne tolleren forklarte i tingretten at tollvesenet har et godt samarbeid med politiet, og at tollerne på Svinesund særlig samarbeider med politiet i Østfold og i Oslo.

  • Tidligere polititopp Finn Abrahamsen har sagt det samme: Tollvesenets saker er hemmelige for politiet

– Er det intens kontroll i dag ?

– Går det an for en politimann å spørre; er det intens kontroll hos dere i dag? Er det rolig hos dere i dag? Hvordan er situasjonen på Svinesund i dag? ville tingrettsdommer Kim Heger vite.

– Vi har jo godt samarbeid med politiet, og hvis politiet ringer, ville jeg svart på spørsmålet.

  • Gjermund Cappelen levde et luksusliv i flere tiår - politiet greide ikke å ta ham, tross sterk mistanke.

Tar mellom fem og ti prosent av narkotikasmuglerne

Tollsjefen opplyste at tollvesenet i hele landet antagelig tar mellom fem og ti prosent av den narkotikaen som smugles inn over grensen, og at tollerne på Svinesund hittil i år har oppdaget 20 kurerer som har prøvd å smugle større mengder narkotika inn i Norge.

- Mellom 50 og 80 prosent av narkotikaen som tas, blir tatt i tollkontroll på Svinesund, forklarte seksjonssjef Wenche Fredriksen.

En gang tidligere for mange år siden hadde hun møtt Eirik Jensen i Oslo, men kjente ellers ikke til ham. Hun bekreftet at denne saken har vært diskutert internt i tollvesenet etter at Cappelen og Jensen ble pågrepet.

Intet belastende mot Jensen i tollvesenet

– Har noen i tollvesenet noen opplysninger som er belastende for Eirik Jensen? Er det fanget opp noe slikt? spurte advokat Arild Holden, en av Jensens forsvarere.
- Nei, det er det ikke. Vi har selvfølgelig snakket om det, også om rutiner når politiet har kontaktet oss, svarte Fredriksen.

– Er det da klinisk rent i tollvesenet når det gjelder noe mistenkelig i forhold til Oslo-politiet og Eirik Jensen? spurte advokaten videre.

– Ja, svarte seksjonssjefen.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken