Frp-Keshvari: – Krevende og vondt at barn skal bli skadelidende for voksnes feil

– Det er krevende og vondt at barn skal bli skadelidende for voksnes feil, sier Frps Mazyar Keshvari om at familie og barn også straffes når UDI fratar statsborgerskap.

Frps Mazyar Keshvari møtte tidligere i februar Mohamed Ahmed Abdi, som deltok under høringen om domstolsbehandling av tilbakekallingssaker i Stortinget.

Det har kommet mange og skarpe reaksjoner på at Utlendingsdirektoratet (UDI) vil kaste ut en hel familie på tolv personer fordi de mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990.

– Det er vanskelig å forstå at tilbakekall av statsborgerskap skal få slike konsekvenser for barn, eller for personer som var barn da de fikk norsk statsborgerskap. Dette er det nødvendig å se nærmere på, uttaler Helga Pedersen i Arbeiderpartiet.

– Dette er så urimelig og tankeløst. Skal vi ikke ha noe rom for fornuft og hjerte i Norge, spør partisekretær Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Det henger ikke på greip at 200 personer i UDI nå sitter og blir tvunget til å gå gjennom saker som er 20 år gamle. Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.

– Paradokset er at det man reagerer på at Trump nå gjør på innvandringsfeltet i USA, er ingenting mot norsk praksis, fastslår advokat og Ap-politiker Brynjar Meling.

– Denne saken i Aftenposten viser med all tydelighet at slike saker må bli behandlet i domstolen, skriver Amnesty Norge på Twitter.

– Skulle aldri fått opphold

UDI mener familien var jordanske borgere, ikke statsløse palestinere fra Syria.

Samtidig som direktoratet inndrar parets norske pass, tilbakekalles også statsborgerskapet til deres barn, som var mindreårige da familien kom til Norge.

Og selv om deres barn igjen er født i Norge, vil UDI avregistrere barnebarnas statsborgerskap i folkeregisteret når endelig vedtak gjøres.

– Generelt er det slik at når foreldre blir tatt i svindel og får tilbakekalt sitt statsborgerskap, så bortfaller også barnas statsborgerskap som er gitt på samme uriktige grunnlag. De skulle aldri ha fått opphold i Norge, og dermed heller ikke norsk statsborgerskap, forklarer Frps innvandringspolitiske talsperson, Mazyar Keshvari.

Brødrene og familien risikerer å bli sendt ut av Norge fordi UDI mener foreldrene oppga feil bakgrunn i 1990. Brødrene vil være anonyme av hensyn til barna sine.

– Forkastelig juks

Han har stor forståelse for at slike saker utløser engasjement og reaksjoner, men minner om at UDI kan gi familier i slike saker ny oppholdstillatelse hvis man vurderer at det er det beste for barna som er født og oppvokst i Norge.

– Slike saker er veldig krevende og vonde, spesielt når barn er involvert. Det gjør noe med oss når mennesker som ikke er skyld i foreldres juks og misbruk av ordninger, blir skadelidende. Fra et menneskelig perspektiv er det helt forkastelig at enkelte jukser og utsetter sine familier for slike vanskeligheter, sier Keshvari.

UDI presiserer nå at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke er utvist.

Foreslår frist som i krimsaker

Den 27 år gamle asylsaken som rammer en hel familie, har også fått KrF og SV til å foreslå foreldelsesfrist i slike saker.

– Det er helt uforståelig at det ikke er foreldelsesfrister i asylsaker når det er det i alminnelige straffesaker, til og med i gjeldssaker. De Grønne mener en ikke trenger å utrede om vi skal ha foreldelsesfrist, men i så fall for hvor mange år. Utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier MDGs Une Aina Bastholm.

I Tyskland har slike saker fem års foreldelsesfrist.

Famlien møtte i forrige uke flere politikere som er opprørt over tilbakekallingssaken. ( f.v.,) Heikki Holmås (SV), Une Aina Bastholm (MDG) og Geir Toskedal (KrF).

Skeptisk Ap

Forslaget får trolig støtte fra Venstre og Senterpartiet. Da blir Aps tilslutning avgjørende.

– Arbeiderpartiet er skeptisk til å innføre foreldelsesfrist. Hvis du bevisst har løyet eller jukset for å få opphold i Norge, så skal det ha konsekvenser. Vi mener imidlertid det er behov for å styrke rettssikkerheten i disse spørsmålene, sier Helga Pedersen.

– Mener Ap at det er et riktig av UDI å bruke ressurser på å grave frem gamle oppholdssaker?

Avklaring av identitet er helt avgjørende for å sikre at vi gir beskyttelse til dem som trenger det og har rett til det. Derfor mener jeg det er riktig at juks avdekkes, også når det har gått tid. Det er imidlertid viktig at dette skjer på en grundig og rettssikker måte, svarer Pedersen. Hun mener at man bør se på om botiden i Norge skal virke inn på avgjørelsene.

I regjeringspartiene er man helt uenige med dem som etterlyser foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker.

– Det kan ikke være slik at man får bli i Norge – bare man har vært her lenge nok, mener Mazyar Keshvari.


Aftenposten beklager

I en tidligere versjon av denne artikkelen var Mazyar Keshvaris uttalelser fremstilt på en måte som fikk det til å se ut som om han uttalte seg spesifikt om saken til familien som sendes ut etter 27 år i Norge.

Det har Keshvari ikke gjort. Frp-politikeren understreket i sin kommunikasjon med Aftenposten at han uttalte seg på generelt grunnlag og at han ikke ville kommentere denne familiens sak spesielt.

Aftenposten beklager feilen.

(Red)