Riksrevisoren mener Regjeringen forsøkte å sensurere kritikk av terrorforebygging

Riksrevisjonen kom med sterk kritikk av regjeringens oppfølging av 22. juli i en hemmeligstemplet rapport. Men da Riksrevisjonen ville offentliggjøre et sammendrag, førte det til problemer.

Riksrevisor Per-Kristian Foss fotografert under en pressekonferanse tidligere i år.

Ifølge VG nekter Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet nå Riksrevisjonen å legge frem sammendraget.

Foss: – Det er ikke akseptabelt

Forsvarsdepartementet, som har samordnet innspillene fra de to departementene, forsøkte ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss før helgen å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene sine.

– De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner. Det er ikke akseptabelt, sier han til VG.

– Vi kan ikke la våre konklusjoner sensureres, dempes eller forandres. Vi står fast på våre opprinnelige konklusjoner, sier Foss videre til avisen.

Ifølge VG har Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag fra den hemmeligstemplede rapporten som kan offentliggjøres.

Kraftig kritikk i oktober

Aftenposten skrev i oktober at Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Riksrevisjonen mener at de ikke samarbeider godt nok om beskyttelse av viktige, nasjonale institusjoner.

– Både dette og for dårlig sikring av informasjonssystemer gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av drift, sa riksrevisor Foss da.

De to etatene har som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.

Bruker betegnelsen «svært alvorlig»

– Her er viktige tiltak ikke utført. Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, konstaterer Foss.

Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen «svært alvorlig». Det kan skje når de for eksempel avdekker risiko for liv eller helse.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har gitt en felles uttalelse til VG.

– Riksrevisjonens funn og kritikk er godt kjent gjennom det ugraderte sammendraget i Dok. nr. 1 (2016–17). Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og det er iverksatt flere tiltak for å bedre objektsikkerheten. Det har vi redegjort for i våre offentlige svarbrev. Vi vil redegjøre nærmere for oppfølgingen i forbindelse med Stortingets høring, skriver de.

Vil holde åpen høring i Stortinget

Tirsdag ble det også klart at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil til bunns i hvorfor politiet og Forsvaret ikke er i stand til å sikre viktige offentlige bygg godt nok.

Komiteen vil holde åpen høring om saken 20. mars.

Martin Kolberg (Ap), som leder komiteen, sier det ikke er bestemt hvem som vil bli bedt om å komme til høringen.

– Det vil være alle som er relevante når det gjelder denne saken, men det får vi komme tilbake til. Det kan bli statsministeren, sier han til NTB.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken tirsdag