Norge

- Jeg mistet hukommelsen etter elektrosjokk

Depresjonen forsvant ikke, men det gjorde hukommelsen. Birger Thoresen etterlyser fokus på bivirkningene etter elektrosjokk.

- De svarte hullene gjelder ikke bare familiebegivenheter, men også fagkunnskap, sier Birger Thoresen (48). Han fikk elektrosjokk som behandling for depresjon. Foto: Mari Vold

 • Tonje Egedius
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist
 1. november fortalte A-magasinet historien om hvordan elektrosjokk brukes som behandling for depresjon i Norge. Det er uklart hvor ofte metoden brukes — og hvilke bivirkninger den har.

En av dem som har blitt behandlet med metoden er Birger G. Thoresen. For åtte år siden fikk han 18 elektrosjokk mot en alvorlig depresjon. 48-åringen fra Trondheim husker lite av behandlingene, men erfarte at de ikke hjalp stort.

Depresjonen vedvarte, samtidig som han fikk flere nye plager.

Personlighetsforandring

— Jeg har dårligere konsentrasjon, problemer med å planlegge, redusert finmotorikk og mangler den «driven» som jeg hadde før, forteller han.

- Tidligere kunne jeg holde på med flere store prosjekter samtidig. Nå er det fryktelig vanskelig å komme i gang med noe som helst. Personlighetsforandringene er helt tydelige.

Han ønsker ikke at Aftenposten gjengir navnet på institusjonen, fordi han er fornøyd med annen behandling han har fått ved sykehuset.

Birger Thoresen valgte selv å få ECT.

— Men jeg ble ikke fortalt at det kunne være farlige og langvarige bivirkninger, sier han.

Allerede kort tid etter elektrosjokkene fryktet han at hukommelsestapet skyldtes behandlingen. Men legene beroliget ham med at det var depresjonen, ikke ECT, som var årsaken.

Mange tilbakemeldinger

- Hver gang jeg tok opp dette med konsentrasjonsvansker og problemene med å huske, fikk jeg beskjed om at det skyldtes selve sykdommen. Dette svaret fikk jeg i flere år, sier Thoresen.

Les også

Kunnskapshull om elektrosjokk

Etter en tid slapp depresjonen taket, takket være trening, medisinering og terapi. Men problemene med hukommelsen vedvarte. Trebarnsfaren må derfor legge inn alle avtaler på mobiltelefonen og varsles om ting i forkant.Etter at Aftenposten og A-magasinet den siste uken har skrevet om bruken av ECT i Norge, er vi blitt kontaktet av nærmere 30 mennesker som har fått behandlingen. Mange har mistet betydelig hukommelse etterpå, og flere opplever at de ikke blir hørt i helsevesenet når de forteller om disse bivirkningene.

En kvinne beskriver den nye hverdagen slik:

«Hukommelse som en gullfisk gjør at man stiller samme spørsmål gjentatte ganger, uten at noe fester seg nevneverdig. Forvirring angående personers navn, samt gjenkjennelse av nære familiemedlemmer og medpasienter var som blåst vekk. Likeså viktige hendelser i livet: glemt. Et nærmiljø som ellers var meget kjent, opplevdes som ukjent territorium. Egen bolig og jobb ble fremmed. Følelsen er ubeskrivelig.»

Les flere tilbakemeldinger fra mennesker som er blitt behandlet med elektrosjokk i faktaboksen til høyre.

55 klager, 7 medhold

Etter behandlingen skal fastlegen følge opp videre. De rapporterer i dag ikke bivirkninger av ECT inn til noe nasjonalt register, men pasientene kan selv melde fra til pasientskadenemnda. Psykiatere tror det gjøres ganske tilfeldig.

De siste ti årene har 56 mennesker klaget til Norsk Pasientskadeerstatning etter ECT-behandling. Bare syv har fått medhold.

For Birger Thoresen er de svarte hullene i hukommelsen det minste problemet.

— Det er til å leve med at andre må gjenfortelle begivenheter du har deltatt på eller minne deg om mennesker du opplagt burde husket. Det er verre at du ikke klarer arbeidsoppgavene dag for dag, synes han.

48-åringen har også mistet mye fagkunnskap. For den tidligere dataprogrammereren er det vanskelig at han ikke husker det han har vært med på å utvikle - ting han nå ikke kan arbeide med videre.

Les også

Eldbjørg (62) ble frisk etter ECT

At det er lite fokus på bivirkningene av ECT opplever han som en stor tilleggsbelastning. — Hvis det hadde vært større åpenhet og aksept for dette, kunne man satt inn ressurser på det. Kanskje kunne vi som har tatt denne behandlingen fått hjelp til å lære å leve med bivirkningene.

Birger Thoresen mener det må være mulig å skille mellom hukommelsessvikt etter en depresjon og etter ECT-behandling.

— Men da må behandlerne akseptere at det kan oppstå alvorlige bivirkninger etter ECT.

Aftenposten har sendt kopi av denne artikkelen til sykehuset Birger Thoresen ble behandlet ved. De velger ikke å kommentere saken.

- Vil ta årevis å forske på bivirkningene

— Det er svært ressurskrevende å forske på langtidsbivirkningene av ECT,sier psykiater Eivind Aakhus.

Han er psykiater og deltar i en arbeidsgruppe for Helsedirektoratet som skal lage nasjonale retningslinjer for behandlingen.

— Vi vet ikke hvor mange som mister hukommelse permanent etter elektrosjokk. Likevel utføres tusenvis av ECT-behandlinger i Norge hvert år.

- Hvorfor er det ikke forsket mer på langtidsbivirkningene av metoden?

Les også

Her får 29-åringen sitt 68. elektrosjokk.

— Fordi det er så ressurskrevende. Studier som har undersøkt store pasientgrupper, har ikke funnet at permanent hukommelsestap rammer mange. Vi tror fortsatt dette skjer veldig sjelden, sier Aakhus.- De som likevel rammes, mister hovedsakelig hukommelse for personlige minner. For å kartlegge dette skikkelig må vi bruke ganske omfattende verktøy. Fordi en depresjon i seg selv kan gå ut over konsentrasjonsevnen og hukommelsen, vil vi måtte undersøke flere tusen pasienter også før de får ECT, og så følge opp i måneder og år etterpå. For at slik forskning skal være meningsfylt, må hensikten være å kunne si noe om hva som karakteriserer denne gruppen, slik at man i fremtiden kan skille ut dem som risikerer å få bivirkninger.

- Mangler alternativer

- Hvorfor behandler vi folk med elektrosjokk når vi ikke vet mer om langtidsbivirkningene?

— Fordi vi i dag ikke har noen annen metode som får alvorlig syke mennesker opp av depresjon like raskt og effektivt.

- Hva tenker du om at mange har kontaktet Aftenposten og fortalt at de har mistet hukommelse etter behandlingen?

— Det er interessant. Man kunne tenke seg at disse menneskene ble fulgt nærmere i en liten studie. Det ville kunne gitt oss verdifull innsikt i hvordan de har opplevd plagene, om ECT ble gitt på riktig indikasjon og så videre.

- Flere forteller at deres erfaringer «bortforklares» med at det er depresjonen som er årsaken?

— Det er liten tvil om at hukommelsesplager kan følge med en depresjon, spesielt blant eldre. «Bortforklaringer» kan sikkert forekomme når det gjelder ECT også, men jeg møter årlig leger fra hele landet, og mitt inntrykk er at de ønsker å ta disse symptomene på alvor.

 1. Les også

  - Elektrosjokk kan gi hukommelsesvikt

 2. Les også

  - Trenger bedre rutiner for samtykke

 3. Les også

  - Jeg har fått tilbake livet mitt

Les mer om

 1. Helse

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Elektrosjokk og nødrett

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt torsdag 25. juli

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 16. juli

 4. VITEN
  Publisert:

  «Lyse utsikter for behandling mot demens»

 5. A-MAGASINET
  Publisert:

  Slik trener politimannen opp konsentrasjonen etter hjerneskaden

 6. DEBATT
  Publisert:

  Elektrosjokk som nødrett | Fred Heggen