Justisministeren i lukket asylmottak for å lære

Justisminister Anders Anundsen (Frp) presiserte at han ikke ønsker å bygge flere mottak som det fengselslignende internatet på Trandum. Men han mente det er et godt sted.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) fikk en omvisning under sitt besøk på utlendingsinternatet på Trandum på Gardermoen mandag.

— Det som er viktig for meg er at jeg lærer fra dem som kan dette best. Det er de som jobber med dette og har innsikt i hvordan dette fungerer. Det betyr at jeg får et bedre grunnlag for å jobbe i regjeringen og med andre partier for å gjøre dette så godt og effektivt som mulig og med de humane hensyn som skal gjøres i en slik vanskelig situasjon, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Mandag fikk han en omvisning på Trandum utlendingsinternat, som drives av Politiets Utlendingsenhet (PU). Her sitter de menneskene som har fått avslag på asylsøknaden og derfor skal sendes ut.

Les hele saken med abonnement