Flere tas i juks på universiteter og høyskoler

Tall fra fire universiteter og fra Høgskolen i Oslo og Akershus viser samlet sett at antall studenter som jukser på eksamen har steget i perioden 2011 til 2016.

Universitetet i Oslo.

Tallmaterialet, som er samlet inn av Forskerforum , viser at Universitetet i Oslo (UiO) klart topper statistikken. I 2002 ble bare én student herfra tatt i juks. I fjor var tallet 70, ifølge den sentrale klagenemnda ved universitetet.

Les også

- Jeg føler meg trygg på at vi har pliktoppfyllende lærere som ikke jukser til eksamen

HF-fakultetet hadde nesten 80 prosent av universitetets juksesaker i 2016. Rådgiver Signe I. Thorstad sier at dette har å gjøre med at de er blant UiOs største fakulteter. Dessuten er de ansvarlige for examen philosophicum, et emne alle studenter må ta. I tillegg har de mange hjemmeeksamener.

Hun påpeker at det ble flere hjemmeeksamener etter kvalitetsreformen.

– Så begynte vi med dette plagiatkontrollsystemet i 2011, og det var da tallene begynte å øke, sier hun.

Hun legger til at det sannsynligvis er kontrollprogrammet som gjør at de har flere saker, ikke nødvendigvis at studenter er mer uærlige enn før. Fra 2011 til 2012 gikk antall som ble tatt i juks ved HF-fakultetet opp fra 11 til 37.

NTNU i Trondheim ligger nederst på jukselista av de fem institusjonene. Med sine 39.000 studenter hadde Norges største universitet i fjor elleve saker der studenter ble funnet skyldig i fusk, en mindre enn Universitetet i Agder og seks mindre enn Høgskolen i Oslo og Akershus.