Pedofilt nettverk rullet opp ved en tilfeldighet

Sommeren 2012 ble politiet i Oslo kontaktet av de fortvilte foreldrene til en 12 år gammel jente som hadde rømt hjemmefra. Det startet opprullingen av et grotesk nettverk.

Statsadvokatene Kristin Røhne og Alvar Krafft Randa fører aktoratet mot de fem tiltalte i Drammen tingrett.

Da foreldrene ba om hjelp til å finne datteren som hadde rømt, var politiets første reaksjon å reise hjem til familien for å sjekke 12-åringens PC. Der snublet de over seksualiserte bilder og en chat-logg som avslørte en 34 år gammel mann fra Solør i Hedmark.

Gjenganger

34-åringen viste seg å være kjent av politiet etter en dom i Øvre Romerike tingrett i 2009. Dommen dreier seg om seksuelt overgrep mot mindreårige og krenkende adferd overfor barn på nettet.

Da politiet slo til mot 34-åringens bopel fant de mengder med filmer og bilder som viste overgrep mot barn og en logg som avslørte mannens krenkelser overfor en rekke mindreårige.

34-åringen erkjenner blant annet straffansvar for krenkelser og seksuelt press på nettet mot 55 forskjellige mindreårige.

Skyldige på tiltalebenkenI tillegg fant politiet avslørende spor som skulle føre til at det i dag sitter tre menn og to kvinner på tiltalebenken i Drammen tingrett. Så langt har det resultert i alle fem erkjenner straffansvar for ett eller flere av de alvorlige tiltalepunktene i den 27 sider lange tiltalebeslutningen.

Flere under etterforskning

I tillegg er Aftenposten kjent med at det etterforskes rundt ti saker til rundt om i landet.

34-åringen selv erkjenner straffansvar for krenkelser og seksuelt press på nettet mot 55 forskjellige mindreårige, og for å ha sendt seksualiserte bilder til 24 barn. Han nekter straffansvar for overgrep han er tiltalt for, blant annet mot en psykisk utviklingshemmet jente og ved flere anledninger mot en mindreårig jente.

32-åring tilstår alt

Det er en gjennomgående tendens for de tiltalte at de erkjenner straffansvar for det som er dokumentert med harde data, mens de nekter for de overgrepene der dokumentasjonen ikke er like sterk.

Bortsett fra en 32 år gammel mann fra Drammen, som har erkjent straffansvar for alt han er tiltalt for. Både voldtekt av den da tre måneder gamle jentebabyen til sin tidligere kjæreste, en 23 år gammel kvinne fra Kongsberg som også sitter tiltalt. Og for voldtekten av sin sønn som på tidspunktet ikke var blitt mer enn drøyt to måneder gammel.

Klistrer medtiltalte

Denne mannen har ifølge statsadvokat Kristin Røhne avgitt forklaringer som klistrer flere av de andre tiltalte til noen av de mest alvorlige handlingene han selv har deltatt i. Det dreier seg om overgrep mot hans egen sønn og mot datteren til hans medtiltalte, tidligere kjæreste, en 23 år gammel kvinne fra Kongsberg.

Den 23 år gamle moren hevder hun ble utsatt for tvang. Hun nekter straffskyld for deler av tiltalen.

Den 23 år gamle moren hevder hun ble utsatt for tvang til å delta på misbruket av sin egen datter, og nekter derfor straffskyld. Men hun erkjenner straffskyld for å ha filmet et overgrep mot datteren som hun var alene om, og for å ha sendt opptaket til to av de andre tiltalte.