Norge

Det har vært en av Regjeringens store suksesser. Nå slår jernbanesjef alarm.

Å ruste opp Norges utslitte jernbane har vært en fanesak for Regjeringen. Men nå kan en setning som «har forsvunnet» fra Nasjonal transportplan sende jernbanen i revers.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Oslo S etter vedlikeholdsarbeidet som ble utført sommeren 2016.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– I dag er vedlikeholdsetterslepet på jernbanen anslått til 17. mrd. kroner. I stedet for å krympe, slik Regjeringen lover, kan beløpet øke til 25 mrd. de kommende seks år, sier Gorm Frimannslund, sjef for Bane Nor.

Suksseshistorien

Regjeringen har bevilget enorme summer til nybygging og vedlikehold av Norges hardt prøvede jernbane. Støttepartiene Venstre og KrF har dyttet på for et forslag til ny Nasjonal transportplan som skal gi et kjempeløft for vei og jernbane i årene som kommer.

– Vi er første regjering i nyere tid som har tatt igjen etterslep av vedlikehold, har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalt flere ganger.

 • Planen er å gi en billion kroner til norsk samferdsel de neste 12 årene.

Dette skal pengene gå til.

Da Jernbaneverket ved nyttår ble erstattet av Bane Nor tok Gorm Frimannslund over som sjef. Elisabeth Enger, som hadde ledet Jernbaneverket, ble sjef for det nye Jernbanedirektoratet.

Setningen som «forsvant»

Men nå varsler altså Gorm Frimannslund at suksesshistorien kan bli satt i revers. På grunn av en formulering som ifølge ham ikke er tatt med, i Nasjonal transportplan (NTP).

Han snakker om en formulering om at norsk jernbane skal få inngå fireårige kontrakter med sine entreprenører, dette var med i Regjeringens stortingsmelding om den store jernbanereformen.

– Dette er et helt avgjørende grep for å oppnå effektivisering i milliardklassen, sier Frimannslund.

Aftenposten har snakket med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Høyres leder av Transportkomiteen på Stortinget og Venstres Abid Q. Raja. De er alle provosert av jernbaneutspillet.

Brynsbakken nær Oslo S har gitt jernbanen problemer i årevis. Store summer er brukt på å oppgradere strekningen, men fortsatt dukker signalfeil opp.

Vil velge vedlikehold foran nybygging av jernbane

– Vi setter selvsagt stor pris på at det bygges ny jernbane. Men blir vi tvunget til å velge, bruker vi pengene på vedlikehold. Det kundene merker hver eneste dag, er vedlikehold som uteblir, sier Gorm Frimannslund til Aftenposten.

Frimannslund slår alarm i Aftenposten og Jernbanemagasinet.

Budskapet hans lyder slik:

 • I NTP skal jernbanen i perioden 2018–2029 få 197 milliarder kroner til investeringer. 115 milliarder er avsatt til drift og vedlikehold.
 • Penger til drift og vedlikehold ligger ifølge Frimannslund under minimumsanbefalingene fra Bane Nor og Veivesenet.
 • Store summer som er øremerket vedlikehold (fornyelse) går til å bygge ut det nye signalsystemet ERTMS.
 • Kontraktene med entreprenørene blir dyrere om de ikke kan avtales for fire år ad gangen. Dermed forsvinner effektiviseringsgevinstene, og etterslepet øker i stedet for å bli redusert.

Regjering og støttepartier kraftig provosert

– Denne regjeringen har redusert forfallet på jernbanen i flere år på rad, mens vedlikeholdsetterslepet doblet seg under forrige regjering. Vi har vært tydelige på langsiktig vedlikeholdsbudsjett. Det er ingenting i NTP som avlyser det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ifølge Nikolai Astrup er flerårige kontrakter vedtatt av Stortinget i forbindelse med Jernbanereformen.

– Det legger vi til grunn at skal gjennomføres. Hverken budsjettet eller en avtale med jernbanen for 2018 er fremforhandlet. Det blir helt feil å konkludere med at etterslepet øker før vi har lagt frem statsbudsjettet. I Nasjonal Transportplan legger vi opp til å kutte betydelig i vedlikeholdsetterslepet over de neste 12 årene, sier lederen for Transportkomiteen på Stortinget.

Regjeringen med støttepartier selger inn Jernbanereformen på Oslo S, 11. mars 2015. Fra venstre: Abid Q. Raja (V), Linda H. Helleland (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) og nåværende statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Johannesson (Frp).

Abid Q. Raja sier:

– Vår klare intensjon er at NTP som vil vedtas også vil holde vedlikeholdet i sjakk, og bidra til å redusere det noe. Vi har tatt imot innspill om dette i forkant, og har fått dette bekreftet. Derfor er det vanskelig å bare akseptere uten videre at det kan hevdes at etterslepet vil øke.

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Vedlikehold
 3. Ketil Solvik-Olsen