Norge

-Håper det skaker opp tausheten

Ved årsskiftet åpnes arkivet etter landssvikoppgjøret. Det kommer til å vekke ulike reaksjoner blant dem som arvet skammen.

Begge foreldrene til Ole Wilhelm Klüver -her med et bilde av dem - ble dømt for landssvik etter 2. verdenskrig. Han er glad for at alle nå får fullt innsyn i arkivet etter rettsoppgjøret. Foto: Stein J. Bjørge

 • Arnfinn Mauren

-Arkivet burde ha blitt åpnet for lenge siden. Få alt på bordet; få alle dokumentene ut av arkivskapene, mener Ole Wilhelm Klüver i Foreningen av norske NS-barn.

Det såkalte Landssvikarkivet utgjør tilsammen over 1200 hyllemeter med rettsdokumenter. I arkivet finnes det dokumenter fra politietterforskningen og rettssakene mot nordmenn som var mistenkt for å ha støttet okkupasjonsmakten fra 1940 til 1945. Over 90000 saker ble etterforsket. Litt over halvparten av dem endte i dom.

-Når en så stor del av den norske befolkningen – over 50.000 personer – ble domfelt i landssvikoppgjøret, er det viktig at dette materialet blir gjort tilgjengelig. Hittil har det vært en slags lammelse knyttet til temaet, som har resultert i kriminalisering og taushet. Skammen er blitt nazislektningenes eiendom. Mange vil nok føle smerte ved tanken på at alle skal kunne få tilgang til opplysningene, men det er bedre å få det i fleisen enn å usynliggjøre disse historiene, mener Klüver.

-Hva tror du åpningen av arkivet vil føre til?

-Jeg håper det skal bidra til å gi et mer helhetlig perspektiv på det som skjedde. Samtidig håper jeg at det kan skake opp denne tausheten som har hersket, og at arkivet kan føre til at folk søker informasjon – og ikke lukker seg inne. Jeg tror ikke det skjer umiddelbart i januar, men over tid håper jeg på det. Kanskje kan det også føre til at noen legger ned kjepphestene, skværer opp og blir litt ydmyke

-Men langt fra alle etterkommere har det samme synet som deg?

-Dessverre er det mange som ikke ønsker å snakke om det. Etterkommerne etter medlemmer av Nasjonal Samling har ofte reagert på en av tre måter: De har enten lukket døren fullstendig, for evig – eller så er de blitt innbitte antinazister og har hugget løs på sine foreldre, i et forsøk på å distansere seg mest mulig fra dem. I tillegg er det de som kanskje uten å ta hensyn til tidsdimensjonen vil forlenge politikken til Nasjonal Samling.

-NS-barna er blitt godt voksne. Hvordan reagerer neste generasjon – barnebarna?

Ole Wilhelm Klüver har et inntrykk av at flere og flere NS-barn lukker døren til historien. Foto: Stein J. Bjørge

-Vi skulle kanskje tro at tredje generasjon ville bråke litt mer, i det minste være litt mer interesserte. Men det har ikke skjedd. Jeg har jobbet med dette siden begynnelsen av 1990-tallet, og rekrutteringen har avtatt. Inntrykket er at flere og flere lukker døren til historien.

-Kan en av årsakene være at tredje generasjon rett og slett ikke er klar over besteforeldrenes historie?

-Ja, jeg tror det er riktig at mange NS-barnebarn ikke vet noe som helst om besteforeldrene. NS-barna har hatt en rar evne til å overse at de er etterkommere etter personer som ble dømt i landssvikoppgjøret. De har utviklet en historieblindhet – for å være på den riktige siden. Da er det kanskje ikke rart at barnebarna ikke vet.

-Disse vil kanskje også lukke øynene for at arkivet åpnes opp?

-Mange etterkommere vil ikke ense åpningen av arkivet med en tanke. Det er trist. For at tredje og fjerde generasjon skal våkne, er det nødvendig med oppmerksomhet rundt dette. Besteforeldrenes historie må frem i lyset; ikke nødvendigvis for at vi skal forsvare det de gjorde, men for at den skal bli akseptert som en del av norgeshistorien.

-Tror du at du selv vil finne noe i arkivet om dine foreldre som du ikke allerede vet?

-Far var en av de velkjente nazistene i Østerdalen, og jeg vet nok det meste om ham. Men jeg vil kanskje finne noe av interesse om min mors slekt.

 1. Les også

  Landssvikarkivet åpnes fra årsskiftet

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET
  Publisert:

  I dette rådhuset henger ordførerbildene utstilt. Men ett mangler.

 2. VERDEN
  Publisert:

  Politiet hentet Stefan om natten. 79 år senere avslørte oldebarnet alle de 20 som sto bak det politiske drapet i Sibir.

 3. KULTUR
  Publisert:

  Gaute Heivoll skildrer NS-medlemmer i livløs normalprosa

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Besteforeldrene ser lite til barnebarna og ønsker mer kontakt. Hva kan de gjøre?

 5. KULTUR
  Publisert:

  Ingunn Økland: Den prostituerte farmoren har gjort Nina Grünfeld til en god forfatter

 6. VERDEN
  Publisert:

  Først skapte Mussolinis barnebarn bråk. Nå vil diktatorens oldebarn stille til Europavalget for et høyreekstremt parti.