Norge

Tonje Brenna (Ap) gjør retrett etter påstander om nye E18s størrelse

«E18-prosjektet har est ut», uttalte Vikens nye toppolitiker Tonje Brenna. Nå erkjenner hun at det ikke er korrekt.

Her ved Lysaker har dagens E18 tre felt i hver retning. Akkurat hvor mange felt den planlagte nye E18 skal få er et sentralt stridstema. Debatten om antall felt er også en forklaring på påstander om prosjektet som ikke er korrekt.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det var 7. januar at fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken varslet at det er høyst aktuelt å trekke Akershus sin lånegaranti til E18-prosjektet. Gjør Viken det, kan det rokke ved fundamentet for den planlagte veiutbyggingen.

Rett før jul la regjeringen frem en finansieringsplan (bompengeproposisjonen) for E18. Ettersom regjeringen har flertall på Stortinget kan de kjøre planen gjennom uavhengig av hva som kommer ut av vårens forhandlinger om Oslopakke, der nettopp E18 er pekt ut som den vanskeligste saken.

Men om lånegarantien trekkes tilbake er situasjonen en annen.

Da Brenna forklarte hvorfor hun og Viken vil stanse prosjektet slik det er planlagt, argumenterte hun med at E18-prosjektet hadde est ut.

Andre politikere har gitt lignende beskrivelser av det omstridte gigantprosjektet.

Brenna la til at nye E18 fremstår som laget for en annen tid, hvor man planlegger et enormt prosjekt – og deretter lemper regningen over på bilistene.

Men er det korrekt at E18-prosjektet har est ut?

Les også

En ny regjering rekker å kaste om på planene for E18

Ble tvert imot tatt ned

Aftenposten har sjekket dette med Statens vegvesen som kategorisk avviser påstanden. Prosjektledelsen for E18 sier at rammen og løsningene for prosjektet er den samme som da planen for veien ble vedtatt lokalt i Bærum i 2014.

Attpåtil ble dagens E18, som i det nye prosjektet opprinnelig skulle beholdes som firefelts vei, redusert til tofelts vei med lav hastighet og flere rundkjøringer, etter at Aftenposten og andre medier satte fokus på gigantprosjektet før lokalvalget i 2015.

Nå sier Brenna:

– Jeg burde ha formulert meg mer presist. «Est ut» er upresist.

Hun konstaterer likevel at prisen for nye E18 har økt kraftig.

– I Oslopakke 3 i 2008 var E18 beregnet å koste 6,9 mrd. for hele strekningen fra Lysaker til Asker sentrum. I 2014 hadde utgiftene bare til Bærumsdelen (Lysaker-Slependen) økt til ca. 15 mrd. kroner, sier Brenna.

17. oktober 2019: På det første konstituerende møte i fylkestinget for Viken fylkeskommune ble Roger Ryberg (Ap) ordfører og Tonje Brenna (Ap) fylkesrådsleder.

Gale opplysninger om prosjektet

I Statens vegvesen ser man at det fra tid til annen fremkommer unøyaktige opplysninger om E-18 prosjektet.

Direktør for styrings- og strategistaben i Veidirektoratet, Bjørne Grimsrud, ønsker ikke å kritisere noen offentlig. Han sier at han tvert imot setter pris på den offentlige debatten.

– Men vi står klare til å gi korrekt informasjon til dem som måtte ønske det, sier Grimsrud.

Den følsomme filen

Hvorfor oppfattet Brenna at prosjektet hadde est ut?

Et spesielt omstridt punkt i E18-prosjektet er antall kjørefelt.

Et spesielt følsomt tema er en ekstra fil på et stykke av veien mellom Lysaker og Ramstadsletta, som gir mer plass for vanlige biler enn veien gjør i dag.

Brenna påpeker at forliket som partene i Oslopakke 3 inngikk i juni 2016 tok filen ut av prosjektet.

Men året etter lyttet Stortinget til innspill fra Statens vegvesen om at det å fjerne filen var lite fornuftig. Å skulle sluse trafikk fra den planlagte tverrveien i Bærum, Gjønnesdiagonalen, og trafikken fra nye E16 ved Sandvika, inn og ut av E18 ville bli uforsvarlig uten denne filene, sa Veivesenet.

– Vi brukte uker og måneder i forhandlingene sist på nettopp denne veien, og den filen, og den løsningen, sier Brenna.

– Staten ved Statens vegvesen var ikke bare til stede under forhandlingene. Daværende veidirektør ledet forhandlingene som konkluderte med løsningen Veivesenet senere ikke ville ha. Så de opplevde jo på nært hold hvor vanskelig dette var, sier Brenna.

Nettopp slike problemstillinger er en viktig grunn til at lokale parter bør inviteres til nye samtaler om hvordan ting kan gjøres, sier hun.

Les også

  1. Skremt over sikkerheten i filmen «Tunnelen»? Den er ikke bedre i virkelighetens tunneler.

  2. Oslo kan ikke trekke E18-stigen opp etter seg | Eirik T. Bøe og Njål Vikdal

Les mer om

  1. E18
  2. Statens vegvesen
  3. Tonje Brenna