Norge

Ny analyse: Barn født tidlig på året gjør det bedre på skolen

Elever som er født sent på året, går ut av grunnskolen med dårligere karakterer enn andre elever og får lavere score på nasjonale prøver, ifølge en ny analyse.

Norske skoleelever som er født tidlig på året, gjør det bedre enn dem som er født sent på året, ifølge Utdanningsdirektoratet.
  • NTB
  • Daniel Røed-Johansen
    Journalist

Analysen ble lagt frem at Utdanningsdirektoratet onsdag.

Der kommer det også frem at fødselsmåned kan påvirke valg av videregående skole, samt at elever født sent på året sjeldnere velger studieforberedende utdanningsprogram.

Det kan være opptil ett års forskjell i alder på barna som starter i samme klasse på barneskolen. De ulikhetene gir konsekvenser.

Kunnskapsdepartementet lister opp det de mener er hovedfunnene fra Utdanningsdirektoratets analyse:

  • Elever født sent på året går ut av grunnskolen med lavere karaktersnitt enn øvrige elever.
  • Elever født sent på året velger sjeldnere studieforberedende utdanningsprogram.
  • Fødselsmåned kan påvirke valg av videregående skole.
  • Elever født sent på året får dårligere resultater på nasjonale prøver.

Kunnskapsministeren: – Trengs et løft

Rapporten understreker at forskjellene reduseres desto eldre elevene blir, og den gir ifølge Kunnskapsdepartementet ikke grunnlag for å si hvordan det vil gå med disse elevene på lang sikt.

Analysen viser at det fortsatt trengs et løft for tidlig innsats i skolen, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi vil flytte kompetansen nærmere barna slik at flere får hjelp av faglærte, og med de nye læreplanene fra neste skoleår vil elevene møte en mer praktisk og utforskende hverdag og mer læring gjennom lek for de yngste elevene, sier Sanner.

Regjeringen vil prøve ut ulike ordninger og modeller for mer fleksibel skolestart, opplyser departementet. Likevel understrekes det at skolen må være klar for alle elever.

Les også

Barn født tidlig på året blir best i test | Tore Kristian Aune og Rolf P. Ingvaldsen

Store forskjeller også i idretten

Analysen understreker et fenomen som er kjent fra før. Det har vært forsket mye på det som kalles relative alderseffekter, eller forskjeller innenfor årskull som kommer av fødselsdato.

I en kronikk i Aftenposten i fjor skrev forskerne Tore Kristian Aune og Rolf P. Ingvaldsen at dersom alt annet er likt, gir aldersforskjellen mellom elever i samme klasse betydelige variasjoner i fysiske proporsjoner, fysisk kapasitet, motoriske og kognitive ferdigheter, samt psykisk og sosialt modningsnivå.

Kronikkforfatterne påpekte at selv om puberteten visker ut forskjellene, kan tidlig testing i skolen skape varige forskjeller. Det begrunnet de med at forventninger skapt av prestasjoner i tidlig alder, blir hengende ved elevene.

Det er ikke bare i skolen forskjellene kommer til syne. Også i idretten har forskning vist at det er en fordel å være født tidlig på året. I 2011 skrev A-magasinet en reportasje om konsekvensene ved dette. En sterk overvekt av spillerne som ble plukket ut til aldersbestemte landslag i fotball, var født tidlig på året.

Og selv om det jevnet seg noe ut på seniornivå, var forskjellene også der store.

«Denne kategoriseringen har alvorlige konsekvenser for den enkelte elev og er et bilde som ikke bør forsterkes gjennom tidlig og utbredt testing i skolen eller tidlig seleksjon i idretten», skrev Aune og Invaldsen i kronikken i fjor.

Les mer om

  1. Skole og utdanning