Høie: Hver koronasmittet smitter nå i snitt 0,7 personer. Dette betyr at vi har epidemien under kontroll.

Helseminister Bent Høye (H) rettet mandag en stor takk til nordmenn som følger myndighetenes råd. Han sa at innsatsen fra befolkningen nå har gitt myndighetene et solid overtak i kampen mot koronaviruset.

Hver person som er smittet med koronavirus smitter nå i gjennomsnittet bare 0,7 andre, opplyste helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

– Dette betyr at vi har epidemien under kontroll.

Før de strenge tiltakene ble innført, smittet hver av de smittede 2,5 nye personer.

– Hvis denne utviklingen hadde fortsatt, hadde vi sett samme utvikling som andre steder i Europa i Norge.

Ministeren rettet en stor takk til alle nordmenn som følger myndighetenes råd.

– Innsatsen fra den norske befolkningen har gitt oss et solid overtak, og det overtaket må vi beholde, sier Høie.

Helseminister Bent Høie rettet mandag en takk til den norske befolkning for at de overholder myndighetenes tiltak.

Nytt unntak fra egenandelen

Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling, der dette er mulig. Mange sykehus har måttet omstille for en ekstraordinær situasjon som følge av koronautbruddet.

– På samme tid må vi videreføre arbeidet med å bygge opp intensivkapasiteten med tanke på at vi fortsatt har en koronaepidemi, sier Høie.

Helseminister Bent Høie (H) sier at folk må fortsette å dukke opp til sine legetimer.

– Langt færre enn vanlig har oppsøkt fastlegen sin den siste tiden, det bekymrer meg.

Derfor oppfordret ministeren fastleger om å holde kontakt med de pasientene som ikke dukker opp til timene sine. Samt at de pasientene som blir kontaktet av legen sin ikke skal betale egenandel for legetime, men at fastlegen vil få dette dekket.

– Vi innfører et nytt unntak fra egenandelen nå når fastlegen tar kontakt med pasienten, forteller helseministeren.

Mangler beregninger

De nåværende tiltakene, de strengeste i Norge i fredstid, utløper 13. april. Regjeringen skal tirsdag eller onsdag denne uken komme med en beslutning om hva som skjer etter det.

Regjeringen har fått ekspertråd om tiltakene, som skal ligge til grunn for beslutningen, men Høie medgir at de ikke har god nok kunnskap om hvordan de virker ennå.

– Vi har fortsatt ikke beregninger på hvert enkelt tiltak, men vi har gode faglige vurderinger. Det ligger til grunn for regjeringens vurderinger. Så må vi se tingene i en sammenheng, sier han.

14.000 smittede

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg opplyste at de beregner at drøyt 14.000 mennesker er eller har vært koronasmittet i Norge, noe som utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

– Det er vesentlige lavere enn det som er beregnet tidligere, sa hun.

Hvis smittetallet fortsetter å ligge like lavt, vil antallet sykehusinnleggelser de nærmeste tre ukene også ligge langt lavere enn først beregnet.

Kutt i inkassogebyrene

Regjeringen setter fart i arbeidet med å kutte i inkassogebyrene og sender et forslag på høring med under to ukers svarfrist.

Regjeringen hadde satt i gang en prosess for å redusere inkassogebyrene allerede før koronakrisen.

– Denne problemstillingen kommer dessverre til å bli mer aktuell nå. Stadig flere får problemer med å gjøre opp for seg på grunn av koronasituasjonen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil halvere gebyrene ved utsendelse av purringer og inkassovarsler til 35 kroner.

Også salærene ved inndriving av småkrav halveres, ifølge forslaget som regjeringen sendte på høring mandag. Regjeringen vil også redusere gebyrene for større inkassokrav, men ikke så store prosentvise reduksjoner som for småkrav.