Varsler dårligere vedlikehold av jernbanen. Det får store konsekvenser.

Punktlighet for tog kan bli dårligere. Etterslepet på vedlikehold av norsk jernbane vil bare øke frem mot 2023. For å bøte på dette skal Bane Nor slankes.

Her jobber arbeidere fra Bane Nor med å reparere en feil på Lillestrøm stasjon. Dette er en av stasjonene som oftest rammes av feil. Hvert år fremover skal det brukes 250 millioner ekstra på vedlikehold mellom Drammen og Lillestrøm. Dette vil likevel være altfor lite til å holde tritt med forfallet, sier Bane Nor selv.

Aldri før har så mange reist med tog i Norge som nå. Og aldri har det gått flere tog. Aldri før har jernbanen fått så mye penger. Verre er det med punktligheten. Det er nå flere år siden Bane Nor og Vy selv kunne si at de var fornøyd med hvor presise togene er.

Mye tyder på at det ikke blir bedre i årene som kommer. At vedlikeholdet holder tritt med slitasje og forfall, er det viktigste tiltaket for å holde togene i rute.

Les hele saken med abonnement