Norge

Guldvog: – Norge kan ha opptil 800 intensivplasser raskt tilgjengelig

I en ekstrem situasjon kan Norge ha opptil 800 intensivplasser tilgjengelige, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under sin daglige pressekonferanse i forbindelse med koronaviruset.
  • NTB

– Siste kartlegging viser at vi har 250 intensivsenger i drift i Norge. I tillegg har vi cirka 550 av det som kalles intermediærplasser. Disse intensivplassene kan tilby full organstøttende behandling, sa Guldvog på en pressekonferanse fredag.

Intermediærplassene kan i mange tilfeller tilby den samme behandlingen som fullverdige intensivplasser, men er i utgangspunktet tiltenkt pasienter som ikke trenger intensivplass, men som heller ikke er friske nok til å ligge på ordinær sengepost.

Avanserte sykehus

– Særlig ved de store sykehusene er intermediærplassene så avanserte at de kan brukes som ordinære intensivplasser, og spesielt i kritiske situasjoner, sier helsedirektøren.

Med bakgrunn i dette anslår vi per i dag at har cirka 400 til 450 intensivplasser tilgjengelige for behandling av kritisk syke pasienter generelt, sier Guldvog, men legger til at en helt spesiell situasjon kan de øvrige intermediærplassene oppgraderes til fullverdige intensivplasser.

Da vil man på landsbasis kunne ha rundt 800 intensivplasser tilgjengelige.

– Jeg sier da ikke nødvendigvis at vi har alt personellet til disse plassene, men det gå an å få til, understreker han.

Kan utvides ytterligere

Om det skulle oppstå behov ut over dette kan det enkelte foretak vurdere bruk av annet areal som akuttmottak og operasjonsstuer eller det intensivmedisinske utstyret som finnes der.

– Intensivkapasitet på 1.200 til 1.400 plasser til intensiv behandling knytter seg til iverksetting av slike inngripende tiltak, men må hele tiden vurderes opp mot behovet for håndtering av ordinær øyeblikkelig hjelp, understreker Guldvog.