Prøveborer for E18 – imens står forhandlingene om veien i stampe

Et syv timer langt møte onsdag om E18 ga ingen avklaringer. Imens er Statens vegvesen i gang med forberedelsene til byggingen.

Natt til søndag ble det foretatt prøveboringer etter fjellgrunn ved Ramstadsletta i Bærum. Statens vegvesen kaller det en anleggsstart for E18.

På bildet ser det ut som om det er folk fra Bane Nor som er på ferde. Men det er arbeidere fra Statens vegvesen, som natt til søndag sjekker ut grunnforholdene ved Ramstadsletta i Bærum. Her skal ny E18 etter planen gå rett ved jernbanesporet mellom Lysaker og Sandvika.

Arbeidet ble avsluttet søndag morgen klokken 06.30.

– Vi sjekket grunnforholdene for en ca. 450 meter lang vannledning, som skal krysse under jernbanen rett vest for Høvik stasjon, opplyser byggeleder Katinka Wingerei Stenstad til Veivesenets egne nettsider.

Her heter det at de «forberedende arbeider på Ramstadsletta markerer anleggsstart for E18 Vestkorridoren».

Og at planlagt start for selve byggingen er i høst.

Møtene som avgjør om det blir vei

Men Veivesenets prøveboring provoserer motstanderne av E18. Spesielt representanter for MDG i byrådet i Oslo.

Onsdag satt de i et 7,5 timer langt møte om E18 og Oslopakke 3 sammen med Viken, Bærum kommune, Asker kommune og nettopp Statens vegvesen.

Disse forhandlingene skal avgjøre om nye E18 skal bygges som planlagt, om prosjektet blir nedskalert, eller om det inntil videre blir lagt på is.

Nye møter kom i gang etter at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) den 10. februar kalte inn partene til møte. Her sa han at han er åpen for å justere veiprosjektet. Samtidig var han tydelig på at han vil ha veien bygget. Han gikk også langt i å si at det ikke kommer statlige penger til bygging av Fornebubanen om det ikke blir noe av E18.

Ikke penger til Fornebubanen i dag

Etter onsdagens møte beskriver Arild Hermstad (MDG), byråd for samferdsel i Oslo, situasjonen som svært alvorlig.

– Med dagens inntekter har vi ikke penger nok til å bygge alle prosjektene i Oslopakke 3. Noen må ut. Hvis vi ikke gjør noe med bompenger, har vi heller ikke råd til å bygge Fornebubanen, ny stasjon på Majorstuen eller ny sentrumstunnel for T-banen, sier Hermstad.

Hvor langt ned er det til fjell? Det var dette folk fra Statens vegvesen forsøkte å finne ut av de da sjekket grunnforholdene nær Ramstadsletta sist helg.

Møtet onsdag oppsummert i punkter

Aftenpostens har snakket med en rekke kilder knyttet til forhandlingene. Her er vår oppsummering av møtet:

  • Det foreligger ingen løsning for E18. Et nytt møte er avtalt onsdag om en uke.
  • I mellomtiden skal fagfolk fra de ulike partene fortsette et løpende arbeid for å finne løsninger.
  • Som Aftenposten skrev nylig blir en utvidet kollektivterminal på Lysaker viktig for å finne en løsning.
  • Et annet nøkkelpoeng er bedre fremkommelighet for busser.
  • På bordet ligger også en slags erstatning for E18-prosjektet, en bedre avkjøring til Fornebu enn den man har i dag.
  • Både motstandere og tilhengere av E18 oppfatter at staten ved Hareide vil strekke seg langt for å få til en løsning for E18.
  • Dette går også på finansiering og bompengeløsninger.
  • Samtidig er staten fortsatt klar på at penger til Fornebubanen kan utebli om det ikke også blir E18-utbygging.
  • Parallelt med forhandlingene har byrådet lagt frem flere krav om utredning av nye løsninger, noe som kan gi avklaringer, men som også bidrar til å forsinke prosessen.

Vanskelig om det ikke blir noen løsning

Blir det ingen løsning under forhandlingene, skal i utgangspunktet E18 bygges som planlagt. Men den er uansett avhengig av at Viken vil erstatte en lånegaranti som Akershus i sin tid ga til prosjektet, og at Stortinget sier ja til en finansieringsplan (en bompengeproposisjon) for veien.

Akkurat nå er det høyst usikkert hvordan Frp og Ap på Stortinget vil stemme om finansieringsplanen kommer til votering her.

Det er også en risiko for at byrådet i Oslo vil trekke seg ut av forhandlingene om E18. MDG er i dag klare på at de vil stanse hele prosjektet. Byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet har på sin side uttalt til Aftenposten at «veien må bygges». Men han har også vært klar på at han ikke ønsker prosjektet slik det er planlagt i dag.