Norge

Forsvaret tilbyr feltsykehus og transport og anlegg for karantene

Takket være at øvelsen Cold Response er avlyst tilbyr nå Forsvaret omfattende hjelp til det sivile samfunnet.

Fra teltleir på Elvegårdsmoen ved Bjerkvik under vinter øvelsen Cold Response 2020. Slike mobile lokaler kan Forsvaret også tilby sivilsamfunnet, gis det beskjed om nå.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Mange har spurt seg hva Forsvaret kan bidra med ved en epidemi som koronaviruset. Nå, da storøvelsen Cold Response i Troms og Finnmark er avlyst, kommer Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på banen.

Ikke minst kan Forsvaret bistå med transport og anlegg på egne baser med tanke på karantene. Det opplyser sjefen for FOH, generalløytnant Rune Jacobsen.

Til nå har Forsvarets sanitet støttet Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage – et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand, opplyser han.

Rune Jakobsen er generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.

Forsvaret har en rekke avtaler med sivile leverandører som på kort tid kan bygge større leirer for karantene og behandling.

– Og vi kan etablere lette feltsykehus og legekontorer, sier Jakobsen.

– Vi har også mulighet for helikopterevakuering og lufttransport med Hercules, for eksempel transport av hjertepasienter, sier generalløytnanten.

Rent teoretisk kan også soldater bli satt inn for å stenge av byområder, slik tilfellet nå er i Italia. Men dette skjer kun på anmodning fra justismyndighetene, om politiets ressurser ikke skulle strekke til, opplyser Forsvaret til Aftenposten.

Fra teltleir på Elvegårdsmoen ved Bjerkvik under vinter øvelsen Cold Response 2020. Slike mobile anlegg kan også benyttes av sivilsamfunnet, sier Forsvaret nå.

Nordisk forsvarsministermøte om Korona

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har Danmark tatt initiativ til en felles videokonferanse om koronasituasjonen.

– Danmark aktiverte krisemekanismen for de nordiske landene, NORDEFCO Crisis Consultation Mechanism. Møtet ble arrangert via videokonferanse for å informere hverandre, og diskutere situasjonen og konsekvenser for Forsvaret i de nordiske landene, sier Bakke-Jenssen.

 1. Les også

  Forsvaret roper om fare. Politikerne må bestemme seg for hvor redde de er.

 2. Les også

  Norske F-35 på Island for å beskytte landet på vegne av Nato

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Forsvaret