Norge

Her er partienes vei- og jernbaneambisjoner

Frp lover veier og jernbane for mer enn 350 mrd kroner. Flere partier går lenger enn Regjeringen i å love full InterCity-utbygging.

Akkurat nå er ny E6 og InterCity-ubygging ved Mjøsa Norges største samferdselsprosjekt. Det kan få følge av flere andre gigantprosjekter de neste årene. Foto: DAG W. GRUNDSETH

 • John Hultgren
  Midtøsten-korrespondent

Fra utbygging av firefelst E6 langs Mjøsa. Det bygges to mil med firefelts vei og dobbeltsporet jernbane parallelt. Foto: Dag W. Grundseth

Hva mener du bør prioriteres? Si din mening i kommentarfeltet.

«Jeg har vært arbeider i 40 år i dette samfunnet. Nå er ikke Ap mitt parti lenger.»

«Røvere ved kongens bord»

Slik innledet arbeiderforfatter Tor Halstvedt sin kronikk «Røvere ved kongens bord» i Aftenposten den 6. desember.

«Hva slags samfunn har oljemilliardene gitt oss? De har gitt oss et samfunn der brorparten av pengene brukes til privat forbruk,» skrev Halstvedt, og:

«Fellesskapet behandles stemoderlig. For eksempel veier og jernbane, slike ting folk er opptatt av...Men Ap ser ikke noe poeng med å etterfølge folks ønsker. Folkets ønsker er uvesentlige. Vi har ikke råd, sier de.»

Sender ut signaler

Akkruat nå skriver samtlige partier på Stortinget på sine programmer foran valget. Og på egne forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), som Regjeringen skal presentere i mars.

Ettersom det likevel lekker ut signaler, som at samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) går inn for å legge planene om lyntog i Norge på is, og Høyre lover både full InterCity-utbygging og fergefri E39 langs kysten på Vestlandet, har Aftenposten.no sjekket partiienes ambisjoner for utbygging av veier og jernbane akkurat nå.

Vi har intervjuet partienes representanter i Transportkomiteen på Stortinget, pluss Venstre, og utfordret dem på 12 kjente og betydelige, planlagte samferdselsprosjekter som alle ligger på bordet foran NTP og valgkampen.

Vi har også spurt hvordan partiene kan tenke seg å finansiere og organisere utbyggingen, og om det er slik statsminister Jens Stoltenberg hevder, at veier i dag ikke finansieres med lån, i Norge.

Dette mener partiene:

Sosialistisk venstreparti

Arbeidepartiet

Venstre

Kristelig Folkeparti

Høyre

Fremskrittspartiet

Partiet som går lengst

Bård Hokrus (Frp) er nestleder i Transportkomiteen på Stortinget. Foto: Lise Åsreud, Scanpix

Aps Anne Marit Bjørnflaten svarer på utfordringen fra Tor Halstvedt, mens partiet som går lengst i å love nesten full uttelling er Fremskrittspartiet.

På vegne av partiet sier Bård Hoksrud ja til samferdselsutbygginger for over 350 milliarder kroner, innen 2030.

Intet svar fra Sp

Marit Arnstad har ikke ønsket å la seg intervjue.

— Før vi legger frem NTP ser jeg det ikke som naturlig å si noe om ambisjonene på transportområdet utover partiets samferdselspolitikk i eksisterende program, skriver Arnstad i en SMS.

Samtidig har det denne uken ikke latt seg gjøre å få svar fra Sps representant i Transportkomiteen. Partiet beklager dette overfor Aftenposten.no

 1. Les også

  Dette er Kristelig Folkepartis ambisjoner

 2. Les også

  Dette er Venstres ambisjoner

 3. Les også

  Dette er SVs ambisjoner

 4. Les også

  Dette er Høyres ambisjoner

 5. Les også

  Dette er Fremskrittspartiets ambisjoner

 6. Les også

  Dette er Arbeiderpartiets ambisjoner

 7. Les også

  Røvere ved kongens bord

 8. Les også

  Slakter ny tunnel hvor Hurtigruten skal kunne seile

 9. Les også

  Veidirektøren ville byggetdagens veinett om igjen

 10. Les også

  Nye T-bane- og togtunneler ikke nok

 11. Les også

  Nå starter arbeidet med ny jernbanetunnel under Oslo

Relevante artikler

 1. NYHETSANALYSE

  Den mest handlekraftige samferdselsministeren siden 1990-tallet

 2. NYHETSANALYSE

  Hareide har kastet kortene i transportplanen opp i luften. Spørsmålet er hvor mange som vil lande.

 3. POLITIKK

  De vil overta regjeringsmakten, men er rykende uenige om veier og jernbane

 4. NORGE

  Pengebruken på jernbane må under kontroll. Derfor vil Stortinget la Bane Nor få større makt.

 5. NORGE

  Her er summene opposisjonen vil gi til jernbane, vei, rassikring, havner og fly

 6. NORGE

  Arbeiderpartiet utsetter bestluning om bro eller tunnel over Oslofjorden