Norge

Mener salgsverdien for Bodø flystasjon er illusorisk

Avinor kritiserer Regjeringens regnestykke for ny kampflybase, og får støtte fra opposisjonen.

Også opposisjonen er kritiske til det økonomiske regnestykket som Regjeringen vil legge til grunn for avgjørelsen om den nye kampflybasen.
  • Lars Inge Staveland

— Regjeringen og forsvarssjefen har gjort en utrolig dårlig jobb, sier Frps forsvarspolitiske talsman, Jan Arild Ellingsen, til Aftenposten.no.

Bakgrunnen for Ellingsens utspill er lokaliseringsstriden om den nye kampflybasen, som ligger an til å bli den heteste striden i Forsvaret i 2012.

Avinor kritisk til regnestykke

I november anbefalte forsvarssjef Harald Sunde at Norges nye kampflybase blir lagt til Ørland i Trøndelag, og at Bodø hovedflystasjon blir lagt ned.

Forsvarsminister Espen Barth Eide sender sin innstilling til Stortinget i vår, før endelig beslutning fattes.

Tirsdag skrev Aftenposten.no at Avinor nå går kraftig ut mot regnestykket som legges til grunn for nedleggelsen av Bodø flystasjon. Avinor driver basen sammen med Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har ikke konkludert, men redegjør for de forskjellige alternativene i en egen rapport som nå er sendt på høring.

Avinor er spesielt kritisk til to punkter i sin høringsuttalelse. Det første er at Forsvaret regner med å kunne selge basen i Bodø for opptil en halv milliard kroner, men Avinor, som da vil være kjøper, anslår verdien til lik null.

Les også

Avinor-sjef mener Regjeringen regner feil om kampflybase

Avinor er også kritiske til at Forsvaret ikke har tallfestet kostnader for å rydde opp etter driften ved Bodø flystasjon.

— En slett jobb

Og Avinor får støtte av opposisjonen på Stortinget. Frps forsvarspolitiske talsman, Jan Arild Ellingsen, mener altså at Regjeringen og forsvarssjefen «har gjort en utrolig dårlig jobb».

— Som Avinor påpeker så har Forsvaret en plikt til å sette området tilbake til den opprinnelige tilstanden. Det er blant annet snakk om 72 bombesikre hangarer, og det sier seg selv at det vil koste en liten formue å tilbakestille det til landsbruksareal, sier Ellingsen til Aftenposten.no.

— Jeg synes forsvarssjefen har gjort en slett jobb. Det tjener ikke han selv eller Forsvaret som sådan.

Fester stor lit til Avinors kalkyler

- Dette gir jo en veldig interessant vending av saken. Forsvarssjefens hovedargumenter for å legge ned Bodø har jo vært økonomi, og nå begynner dette å snu seg i en helt annen retning, sier Ivar Kristiansen, Høyres forsvarspolitiske talsmann.

Han understreker at dette ikke er en sak de har diskutert innad i partigruppen.

Kristiansen har uansett stor tro på forsvarsminister Espen Barth Eide er «hands on» i spørsmålene vedrørende den nye kampflybasen, men fester uansett stor lit til Avinors kalkyler.

— De har selv funnet ut at ved nedlegging av lille Framnes flyplass i Narvik, så vil oppryddingen koste 450 millioner kroner. Det er all grunn til å feste betydelig lit til deres kalkyler med tanke på Bodø, sier Kristiansen, og legger til:

— Det er litt pussig at dette ikke ligger inne i det militærfaglige rådet, det vil jeg si.

Om man legger anslagene for Avinor til grunn, vil det blir langt dyrere å legge ned Bodø hovedflystasjon.

- Salgsverdien er helt illusorisk

Dersom Forsvaret forlater Bodø flystasjon, tar Avinor over som eier. Forsvaret anslår at materialet de da får er verd 441 millioner kroner.

Konsernsjef for Avinor Dag Falk-Petersen sier at det er «urimelig å anta at vi skal betale bortimot en halv milliard for dette».

- Avinor har helt rett. Hvem kan tenke seg å ta over, når man er usikker på forurensingen i grunnen der? spør Ellingsen.

— Den salgsverdien er helt illusorisk. Hvor i all verden har forsvarssjefen kommet frem til sine verdikalkyler?

- Tror du dette kan føre til at behandlingen av saken blir utsatt, Ellingsen?

— Hvis den blir utsatt da må forsvarssjefen gå. Hvis det går ut over fremdriften må det få konsekvenser, slår Ellingsen fast.

Kristiansen håper ikke at det blir ytterligere forsinkelser med behandlingen av den nye kampflybasen.

— Denne saken skulle være ferdig behandlet i Stortinget i 2010. Det er et timeglass som renner ut med tanke på F16s levetid. Barth Eide er jo nå i USA, og hans frykt er jo at vi får ytterligere leveringsforsinkelser. Man har allerede akspetert en forsinket levering fra 2016 til 2018, sier Kristiansen.

— Vi får krysse fingrene for at vi får de nødvendige garantier. Denne saken tåler ikke så mange nye overraskende vendinger.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken nå.

- Ikke tatt med i sammenligningen

Talsmann for forsvarssjef Harald Sunde, oberst Dag Rist Aamoth, sier at inntektene fra et eventuelt salg til Avinor ikke er tatt med i sammenlignene mellom de ulike aktørene.

-Det er primært operative og styrkeproduksjonsmessige forhold som ligger bak anbefalingen om Ørland som kampflybase.

— Verdien av områdene som overføres til Avinor er ikke tatt med i regnestykket når vi sammenligner de ulike alternativene, da dette uansett vil gå i null samfunnsøkonomisk. Områder som ikke overtas av Avinor vil avhendes på normal måte av Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom. Det vil være inntektsført i sammenligningen, sier Dag Aamoth.

Når det gjelder kostnader ved opprydning sier Aamoth:

— Ved verdivurdering er det lagt til grunn at eiendommene selges slik de står, slik at alternativene kan sammenlignes likt, sier Aamoth.

Les også

  1. Mener Regjeringen rapporterer om for lav flyaktivitet i nord

  2. F-35 kan fortsatt havne i Bodø