Helsedirektoratet om koronasituasjonen: – Vi er fremdeles i en tidlig fase

Til nå er 19 personer blitt smittet av koronaviruset i Norge. Situasjonen er fremdeles i en tidlig fase, påpeker Helsedirektoratet.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet orienterte mandag pressen om koronasituasjonen i Norge.
  • NTB

– Det er fremdeles mulig å sette inn tiltak for å begrense spredningen, og det er viktig, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Han synes det er vanskelig å svare på om virussykdommen sprer seg raskere i kaldere klima her i nord.

– Men vi legger merke at vi har hatt noen dager nå med større smittespredning enn enkelte andre land. Det kan jo også skyldes at enkelte som har kommet hjem, har vært veldig aktive og i kontakt med mange, sier han.

I flere europeiske land er arrangementer over en viss kapasitetsgrense blitt avlyst. I Frankrike er alle arrangementer med over 5.000 mennesker avlyst, som et tiltak for å forsøke å begrense spredning.

Til helgen arrangeres skifesten Kollen i Oslo, som årlig tiltrekker seg tusenvis av mennesker. Det blir nå vurdert om arrangementet skal gå som planlagt eller ikke.

– I øyeblikket så har vi vurderinger av store arrangementers alminnelighet, men det er ikke nå fattet noen konklusjon på det, sier Lie.

Det er påvist 19 tilfeller av koronasmitte i Norge, fem av dem ansatte på øyeavdelingen på Ullevål sykehus.

Deler av øyeavdelingen ved Ullevål sykehus er stengt som følge av at ansatte er smittet av koronaviruset.

Pasientombud: – Alvorlig for pasientene og helsetilbudet

Pasientombud Anne-Lise Kristensen mener smittetilfellene ved Ullevål sykehus viser at sykehuset ikke var godt nok forberedt på viruset.

Pasientombudet i Oslo og Akershus mener det er uheldig at ansatte blir borte fra arbeidsplassen over lengre tid. Til nå har fem ansatte ved øyeavdelingen fått påvist smitte og er dermed satt i karantene.

– Dette viser med all tydelighet hvor store konsekvenser det får når smitteregimene ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte, sier hun til VG.

Den første ansatte som fikk påvisst smitte, skal selv ha tatt kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt etter å ha fått symptomer natt til tirsdag forrige uke. Han fikk beskjed om at det ikke var nødvendig med test av smitte og gikk derfor på jobb.

Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Ullevål sykehus sier til avisen at de ikke oppfatter at det har vært svikt i rutinene.

– Vi er enige i at dette viste seg å være en uheldig avgjørelse. Sykehuset arbeider videre med å følge rutinene, men oppfatter ikke at det var svikt i selve regimet, sier Myhren.

Fire uker koronakarantene for blodgivere

Blodbankene innfører nye karanteneregler for å unngå at smitte av koronavirus sprer seg gjennom blodtransfusjon.

Blodgivere med mistenkt eller bekreftet infeksjon med koronavirus får fire uker karantene fra de er friske til de kan gi blod.

Karantenen gjelder også personer som har vært i nærkontakt med smittede eller mistenkt smittede og personer som har besøkt områder med vedvarende spredning av viruset, skriver Helsedirektoratet.

– Det er ikke rapportert om slik smitte av lignende virus, men vi ønsker å være føre var, sier medisinsk ansvarlig Tine Torsvik Steinsvåg ved blodbankene ved Sørlandet sykehus til NRK.

23 ansatte og 16 pasienter ved Ullevål sykehus ikke smittet

23 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS), samt 16 pasienter, som er blitt testet for koronavirus, har ikke fått påvist smitte.

Det bekrefter smittevernsoverlegen ved OUS til NRK.

De 16 pasientene ble testet fordi de var innom øyeavdelingen i forrige uke. Ingen av pasientprøvene viste koronasmitte, opplyser sykehuset.

Fredag ble det kjent at en ansatt ved sykehusets øyeavdeling hadde fått påvist koronasmitte. Den ansatte hadde nylig vært på ferie i Nord-Italia.

Vedkommende spurte sykehuset om det var nødvendig med en koronatest etter å ha kjent milde symptomer, men fikk nei.

Etter dette har fire andre ansatte ved avdelingen også fått påvist smitte, og 150 ansatte er nå i hjemmekarantene.