Norge

Regjeringen vedtar å sende ut mulla Krekar

Justisdepartementet har besluttet å utlevere mulla Krekar til Italia. Krekar ble 15. juli pågrepet av norsk politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til 12 års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar terrornettverket Rawti Shax. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Krekar vil klage beslutningen inn for Kongen i statsråd. Det innebærer at utleveringen ikke kan iverksettes før etter at klagen er behandlet der. Men det antas at det kan føre til en utsettelse av utleveringen, og ikke til en endring av beslutningen.

Krekar har tre ukers klagefrist. Advokat Brynjar Meling, som representerer Krekar, sier de vil benytte seg av den tiden før klagen sendes inn.

Krekar kom til Norge i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i flere rettssaker, og han er blant annet dømt for trusler mot Erna Solberg. I 2003 ble han varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.

Les også

  1. Regjeringen vedtok Krekar-utsendelse tre uker etter frexit

  2. Oslo tingrett arena for hittil siste akt i dramaet rundt mulla Krekar

  3. Krekar varetektsfengslet i åtte nye uker

  4. Mulla Krekars anke forkastes av Høyesterett

Les mer om

  1. Oppsummert-type