Norge

Hva gjør vi når havet stiger? Forskere foreslår en ekstrem, gigantisk demning fra Norge til Skottland.

Det er teknisk mulig, men ekstremt og ødeleggende. Forskerne foreslår en «Nordsjø-demning» for å berge 55 millioner innbyggere fra stigende havnivå i kystområder i Nord-Europa de neste århundrene.

Bølgene slår inn over bryggene i Blackpool i England 10. februar under stormen Ciara. Nå foreslår nederlandske og tyske forskere et dramatisk tiltak for å forebygge at havnivået skal stige de neste århundrene.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Journalist

Forskere fra Nederland og Tyskland kommer nå med et meget dramatisk klimaforslag som vekker oppsikt i en rekke nordeuropeiske land. Bak ligger de mest dystre scenarioene som viser at havnivået vil stige som følge av varmere klima.

De foreslår å bygge en gigantisk demning på 460 kilometer fra Norge og Skottland via Shetland og Orknøyene, samt en demning mellom Storbritannia til Frankrike.

Les hele saken med abonnement