WWF fikk delvis medhold i Borgarting lagmannsrett i ankesak om ulvejakten.

Borgarting lagmannsrett mener to av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige. WWF vant dermed delvis frem med sin anke.

WWF fikk delvis medhold i ankesak om ulvejakten

WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen mener at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

I jaktsesongen 2017–2018 ble det opprinnelig vedtatt å felle opp mot 50 ulver. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 ble felt. WWF mener antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, er for høyt, og at jakten dermed truer bestandens overlevelse.

Høsten 2017 gikk WWF til søksmål mot staten, men tapte i Oslo tingrett. De besluttet å anke til lagmannsretten. Ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett fra 2. til 6. desember.