Høyesterett skal vurdere om mor krenket datteren ved å dele bilder på Facebook

En mor delte bilder og videoer av datteren på Facebook i forbindelse med en barnevernssak. Nå skal Høyesterett vurdere om dette krenket datterens privatliv.

Kvinnen opprettet en Facebook-gruppe i forbindelse med en barnevernssak. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kvinnen ble i tingretten dømt til en bot på 12.000 kroner. Hun anket til Hålogaland lagmannsrett, som forkastet anket. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at landets øverste domstol skal behandle saken.

Kvinnen opprettet en Facebook-gruppe i forbindelse med en barnevernssak. Hun er dømt for å ha forulempet barnevernsansatte i denne gruppa.

Saken som skal behandles av Høyesterett, dreier seg om hvorvidt kvinnen krenket datterens privatliv gjennom å offentliggjøre bilder og videoer av henne i særlig sårbare situasjoner. Lagmannsretten mente kvinnen gjorde innhold av svært sensitiv og privat karakter tilgjengelig