Helse Sør-Øst 60 mill. i overskudd

Sykehusene på Østlandet og Sørlandet går totalt sett med overskudd. Oslo-området, derimot, sliter med store, røde tall i regnskapene.

Oslo universitetssykehus går med dundrende underskudd, totalt 500 millioner kroner. Samlet sett går imidlertid sykehusene på Østlandet og Sørlandet med overskudd.

Helseforetakene Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Vestre Viken gikk alle med store underskudd i 2012.

Ahus og Vestre Viken fikk et underskudd på 100 millioner kroner hver, noe som er en halvering fra fjorårets underskudd på rundt 200 millioner. Oslo universitetssykehus gikk på sin side med 500 millioner kroner i underskudd, like mye som i 2011.

Overskudd totalt sett

Men selv om sykehusene i Oslo-området går med store underskudd, gikk Helse Sør-Øst, som styrer sykehusene på Østlandet og Sørlandet, samlet sett med 60 millioner kroner i overskudd i 2012.

Det er en klar forbedring fra tidligere år.

— Når hele regionen kommer ut samlet med et lite overskudd, er det fordi alle helseforetakene utenfor Oslo-regionen lever ganske gode overskudd, sier Peder Olsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Sykehuset Innlandet hadde hele 209 millioner kroner i overskudd ved utgangen av året.

- Burde ikke disse pengene vært brukt på pasientene?

— Alle midlene brukes på pasientbehandling, men det har vært et problem i vår region, og nok for en del i resten av landet, at vi har brukt så stor andel av midlene til drift at vi har hatt for svak evne til å investere. Dette er midler som Innlandet skal bruke til å investere i medisinsk-teknisk utstyr. De har også utfordringer på den bygningsmessige standarden som pengene kan brukes på, sier Olsen.

- Vi har fortsatt en usunn økonomi

— Vi har nok fortsatt en grunnleggende usunn økonomi der evnene til å fornye utstyr og bygningsmasse er lavere enn vi ønsker oss, men vi har nå tatt et nokså betydelig skritt i riktig retning, legger han til.

- Hva er årsaken til at akkurat Oslo-området fortsatt går med store underskudd?

— Det må sees i lys av de nokså store omstillingene som har vært i hovedstaden, og at det er noen kostnader ved å gjennomføre omstillingene. Det er også bakgrunnen for at Helse Sør-Øst har gitt Oslo universitetssykehus lov til å budsjettere med underskudd, sier Olsen.