Sa nei til bompengepakke i Aust-Agder

Bystyret i Arendal sa torsdag nei til en samferdselspakke i Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand finansiert gjennom bompenger.

Frps stortingsrepresentant, Åshild Bruun-Gundersen, er glad for at bystyret i Arendal torsdag gikk imot en bompengefinansiert samferdselspakke i Aust-Agder

(Fædrelandsvennen) I Arendal behandlet bystyret en plan som innebar etablering av 20 nye bomstasjoner i fire sørlandskommuner. For at planene skulle kunne videreføres var man avhengig av flertall i alle de fire kommunene, nemlig Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, ifølge Agderposten.

Etter forslag fra Frps Anders Kylland, vedtok kommunestyret følgende:

« ... det forutsettes at de foreslåtte tiltak i planen ikke skal bompengefinansieres eller finansieres ved hjelp av andre lignende brukerbetalinger som lokale avgifter eller ved annen økt skatt.»

Les også

Une Bastholm forsvarer bompenger som et nødvendig onde for å redde miljøet i byen

Formelt vedtak

Vedtaket ble, ifølge VG, gjort mot seks stemmer, blant annet to fra SV og to fra Høyre.

Tidligere har kommunestyrene i både Tvedestrand og Grimstad sagt nei til denne ordningen. Torsdag formiddag tok man altså samme beslutning i Arendal.

– Vi i Frp har vært knalltydelige på at vi ikke vil etablere en lokal bomring i Arendal. Dagens nei fra bystyret betyr at prosjektet endelig kan skrotes formelt, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til VG. Hun sitter i bystyret i Arendal.