Helse Sør-Øst: Nytt sykehus til Ullevål i stedet for Gaustad blir flere milliarder dyrere

Helse Sør-Øst anslår at det vil koste 13 milliarder kroner mer, samt forsinke prosjektet med syv år, om det nye sykehuset blir lagt til Ullevål. Tillitsvalgt Aasmund Bredeli mener de nye anslagene ikke holder mål.

Dag Bøhler (til venstre) leder prosjektgruppen for nye sykehus i Oslo. Aasmund Bredeli (til høyre) er tillitsvalgt i Oslo universitetssykehus og kritisk til belysningen som ble lagt frem tirsdag formiddag.

Helseminister Bent Høie (H) godkjente i 2016 Helse Sør-Østs plan om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Tirsdag ble den såkalte belysningen av Ullevål som alternativ, lagt frem. Belysningen er en gjennomgåelse av Ullevål som alternativ.

Helse Sør-Øst mener en slik løsning vil koste 12,8 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med syv år.

Skissen viser hvordan et nytt sykehus kunne ha blitt bygget på Ullevål-tomten.

Ferdig først i 2038

Belysningen ble bestilt av helseforetaket i januar etter sterke innsigelser fra tillitsvalgte og ulike fagmiljøer.

Helse Sør-Øst mener at et nytt sykehus på Ullevål først kan stå klart i 2038.

Første fase av utbyggingen vil ifølge den nye rapporten koste 45,4 milliarder kroner. Det er 12,8 milliarder kroner mer enn tilsvarende for utbygging på Gaustad.

Regnestykket gjelder ikke potensielle inntekter av tomtesalg for noen av alternativene.

Les også

LES OGSÅ: Billigere, mer fleksibelt og lavere risiko å bygge nytt sykehus på Ullevål, konkluderer alternativ utredning

Dyrere og lenger tid

– Rapporten viser at det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål, og at det beste alternativet sannsynligvis vil være å starte en utbygging sør på tomten.

– Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad, vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger tid (ca. sju år), står det i rapporten.

Regjeringspartiene satte tidligere i år foten ned for en full utredning av Ullevål-alternativet. Helse Sør-Østs plan er å bygge et nytt sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og et lokalsykehus på Aker.

Les også

KOMMENTAR: «Nå øker protestene i styrke mot storsykehuset på Gaustad. Men bryr folk seg», spør Andreas Slettholm

Tillitsvalgt kritisk til gjennomgåelsen

Aasmund Bredeli, tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, mener belysningen ikke er dekkende nok for å si hvilket alternativ som blir dyrest.

– I rapporten som ble lagt frem fokuseres det på de negative sidene ved Ullevål og de positive sidene ved Gaustad. Det legger føringer i belysningen, som gir et oppkonstruert og feil regnestykke, mener Bredeli.

Dag Bøhler, leder for prosjektgruppen for nye sykehus i Oslo, sier det ikke er riktig at regnestykket er feil og oppkonstruert.

– Kalkylene er basert på de samme prinsippene, ut fra tilgang til tall og erfaringer for hva det koster å bygge sykehus. De samme kvadratmeterprisene som er benyttet for Aker og Gaustad er også benyttet for Ullevål, sier Bøhler.