17.200 laks rømte i Sognefjorden

Det viser en opptelling gjort av Fiskeridirektoratet.

RØMTE HERFRA: Slakteriet brekke ligger i Instefjord i Gulen kommune.

(Bergens tidende): Slakteriet Brekke AS meldte mandag om at tusenvis av laks hadde rømt gjennom et 3x2 meter stort hull i noten.

Slakteriet ligger i Instefjord i Risnefjorden i Gulen kommune.

Slakteriet trodde først at rundt 10.000 laks hadde rømt, men en opptelling viser at det reelle tallet er 17.200, skriver Bergens Tidende.

Syk laks

– Vi oppdaget raskt et hull på 200 cm i diameter, noe som gjorde at vi varslet Fiskeridirektoratet, sa daglig leder Knut Strømsnes i slakteriet i en pressemeldingen tidligere denne uken.

Onsdag ble det kjent at deler av den rømte laksen er smittet av laksesykdommen PD. Sykdommen skyldes viruset SAV, og det er en viss fare for at villaks i fjorden kan bli smittet av sykdommen.

Laks smittet av PD er vanligvis smittefarlig i et par uker etter at den er infisert, ifølge Bjørn Olav Kvamme, forskningssjef for avdeling for sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Den rømte laksen har en snittvekt på i underkant av fire kilo, ifølge pressemeldingen.

Gjenfangst begynt

Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide gjenfangstaktiviteten ut til området Ortneset – Apestoda.

Hullet i noten skal ha bli forårsaket av propellen til en båt.

Så langt er 1259 laks fanget i gjenfangstoperasjonen.

Fiskeridirektoratet ønsker tips om fangst av oppdrettslaks på telefon 911 03 277.