Norge

Omtelling avdekket flere feil i Evenes – SV krever omvalg

Flere feil er funnet i forbindelse med kommunevalget i Evenes i Nordland. Etter omtellingen torsdag har valgstyret funnet seks nye stemmer.

Stemmetellingen i Evenes har ikke gått helt etter planen.
  • NTB

Det er også avvik ved fylkestingsvalget, melder NRK.

Onsdag ble det funnet 22 flere forhåndsstemmer i urnene enn det var kryss i manntallet. Etter torsdagens omtelling opplyser rådmann Rolf M. Lossius at avviket i antall forhåndstemmer har økt til 27. I tillegg er det blitt funnet seks nye ordinære kommunevalgstemmer. Lossius bekrefter også at det foreligger en tellefeil i fylkestingsvalget.

– Vi teller 28 færre stemmer enn vi gjorde på valgdagen, sier han.

Ingen endring i mandatfordelingen

Den nye omtellingen har ikke ført til endringer i mandatfordelingen. SVs listetopp Knut Erik Hansen sier til NRK at han vil ha omvalg.

– Hvis vi ikke tar omvalg, vil noe bli hengende i lufta, sier han.

Valgstyret i Evenes vedtok å telle kommunevalgstemmene på nytt etter at det ble oppdaget uoverensstemmelser i fylkesvalgstemmene i Nordland. Opptellingen viste flere avvik.

Evenes kommune har søkt råd hos Valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at de første feilene ble funnet. Valgstyret har konkludert med at de anbefaler at kommunevalget ikke godkjennes.

Kommunen skriver i en pressemelding at de i samråd med Valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil arbeide for å legge detaljene på plass for den videre prosessen.

Les mer om

  1. Evenes
  2. Kommunevalg 2019
  3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet