Lite smitte fra dyr til mennesker i Norge

Det er lite smitte fra dyr til mennesker i Norge. Dette fremkommer i den årlige norske Zoonose-rapporten som iår kommer i juni.

Parasitten revens dvergbendelorm har vi ikke i Norge. Men i Sverige har reven den. Derfor må hunder i Norge vanligvis ta ormekur, når de skal over grensen.
I Norge er forekomsten av zoonotiske infeksjoner – smitte mellom dyr og mennesker- lav. Det er bra for folkehelsen.

Denne uken ble dataene for 2019 sendt til EFSA (European Food Safety Authority) fra Veterinærinstituttet i Norge. Den norske zoonoserapporten publiseres i juni. Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Det er lite smitte fra dyr til mennesker her, selv om det finnes mange virus og bakterier som teoretisk sett kunne smittet.

– Sjansen for å få smitte fra dyr er mye større i en del andre land. Vi jobber kontinuerlig med å bedre dyrehelse, utrydde sykdommer og begrense smitte. Overvåkingen av dyrehelsen og mattryggheten i Norge er av stor betydning for folkehelsen. Det er også et poeng her at mennesker kan smitte dyr, sier fagansvarlig for zoonoser, Hannah Joan Jørgensen, ved Veterinærinstituttet.

De samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

I våres fikk en del katter i hele landet salmonellasmitte fra småfugl. Det var et sykdomsutbrudd hos fugl, og kanskje fordi det var lite snø og lett å komme opp på fuglebrettet.

Norge har kontroll på smitte fra dyr til mennesker

  • Norske matproduserende dyr er fri for salmonella. Det er kun sporadiske eksempler av smitteoverføring, for eksempel fra småfugl som kommer inn i fjøset.
  • Fastlands-Norge har heller ikke de aller farligste zoonosene som rabies (hundegalskap), storfetuberkulose eller brucellose som andre land sliter med, og som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker.
  • Vi har ikke parasitten Revens dvergbendelorm, som Sverige har. Derfor må hunder ha ormekur, når de skal over grensen.
  • Trikiner fra blant annet svinekjøtt er ikke påvist hos gris siden 1994. Harepest eller tularemi dukker innimellom opp hos gnagere og kan smitte ved jakt eller at folk drikker forurenset vann på fjellet.
  • Bakterien E. coli (VTEC) som kan gi blodig diaré har økt de siste årene. Mennesker smittes etter kontakt med dyr, avføring fra dyr eller forurenset mat eller vann.

– Samlet sett er vi heldige i Norge. Vi overvåker et konsentrert knippe med zoonoser. I Norge har vi kontroll på dette, sier Jørgensen.

I Nederland har mink ved flere minkfarmer blitt smittet av det nye koronaviruset. Veterinærmyndighetene mener at de er smittet av mennesker. Bildet er fra Norge og ikke fra Nederland.

Mat er ofte kilde

Norske zoonoserapporter de siste årene viser:

Forekomsten av smitte i Norge er stabil. De vanligste bakterieinfeksjonene i rapporten er Campylobacter og salmonella som gir mage -tarm symptomer hos mennesker. Halvparten av infeksjonene får mennesker i utlandet, ifølge rapportene.

Ofte skyldes sykdom at man har spist mat som ikke er tilstrekkelig varmebehandlet, eller grønnsaker eller salat med smittestoff.

– Norge har så å si ingen import av levende matproduserende dyr. Vi får ikke inn dyresykdommer inn i landet på denne måten i motsetning til noen andre land, der dyr krysser grenser hele tiden. Men mennesker på reise kan ta med seg smittestoff hit, blant annet antibiotikaresistente bakterier i tarmen eller på slimhinner. Vi har eksempler på at mennesker har overført slike resistente bakterier til dyr i Norge.

Det nye koronaviruset smitter ikke fra kjæledyr til mennesker

– Hva med det nye koronaviruset og smitte fra dyr til mennesker?

– Det er flere eksempler på at smittestoff med opphav hos dyr er blitt en menneskesykdom. hiv er et eksempel. Det nye koronaviruset ser nå ut til å være tilpasset mennesker. Smitten begynte hos en flaggermus. Nå smitter viruset mellom mennesker og ikke fra dyr til menneske.

Forskerne ser at kattedyr, ilder og mink kan ha en viss mottagelighet for det nye koronaviruset. Nederlandske veterinærmyndigheter har meldt at mennesker har smittet mink i minkfarmer og vurderer om en person kan ha blitt smittet av syk mink.

Det er en håndfull eksempler i verden på at katter er smittet av mennesker. Men det er ingen dokumentasjon på at katter har smittet mennesker tilbake.

– Folk skal ikke være redde for at kjæledyr eller husdyr kan være en smittekilde for det nye koronaviruset. Dette viruset ser ut til å ha mennesker som sin foretrukne vert og smitter mellom mennesker, sier forskeren ved Veterinærinstituttet.