Truer med oppsigelser

Hvis ikke ledelsen ved OUS klarer å nedbemanne ca. 700 personer i løpet av de neste tre månedene, må de si opp ansatte.

  • June Westerveld
    June Westerveld

Styreleder Göran Stiernstedt er irritert over at det ansettes bortimot 400 personer i måneden, i stedet for å nedbemanne.

Særlig ber styret ledelsen om å se på antall leger. I forhold til bemanningsnormen regner man med at det er ca. 140 for mange leger i forhold til pasientgrunnlaget. Totalt sett skal 1200 ansatte ut i løpet av 2012, 700 i år og 500 neste år.

Bestemt minister

Da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte styreleder Göran Stiernstedt forrige fredag, presiserte hun at omstillingsprosessen i Oslo-området skal gå som planlagt. Det betyr at det skal behandles færre pasienter i Oslo-regionen, flere på Ahus og i Vestre Viken, og dermed er det behov for færre ansatte i Oslo.»

–Da vi behandlet månedsrapporten for august, så vi at OUS ikke gjennomfører de forandringene som er krevet. Vi ber dem derfor bruke alle tilgjengelige virkemidler for å redusere bemanningen slik vi er pålagt, sier styrelederen. Han presiserer at dersom man ikke klarer dette gjennom naturlig turnover og samarbeid med andre foretak, må oppsigelser til.

–Det ansettes mellom 300 og 400 årsverk hver eneste måned ved OUS. Sykehusene har 6 prosent nedgang i pasientkonsultasjoner, men bare en nedgang på 2,5 prosent i årsverk.

–Er dette nye toner fra styret når dere snakker om oppsigelser?

–Ja. Men helseministeren som eier, har markert sterkt at styremålene ligger fast. Vi må forholde oss til det.

Overrasket

Alle ansatterepresentantene stemte imot vedtaket om oppsigelser. Foretakstillitsvalgt for legene, Aasmund Bredeli, sier dette kom som en stor overraskelse for dem.

–Det som har vært sagt helt frem til i går, var at nedbemanningen skulle la seg gjøre teknisk med naturlig avgang og turnover. Jeg tror dette vedtaket er uttrykk for et sterkt behov blant de eieroppnevnte representantene i styret for å vise handlekraft.

–Kan du forstå at styreformannen er bekymret?

–Vi har nedbemannet med mer enn 1000 personer. Driftssituasjonen vår er vanskelig, og krever at mange av de som slutter som ledd i naturlig turnover erstattes. Ytterligere nedbemanning før vi får en bedre driftssituasjon vil ramme kapasitet og kvalitet i behandlingen.