Arbeidsministeren: – La det være helt klart: Det er ikke lov å permittere ansatte og deretter be dem jobbe «dugnad»

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier regjeringen vil fremme lovforslag om å straffe arbeidsgivere som utnytter permitteringsordningene.

SV-leder Audun Lysbakken tok opp Aftenpostens avsløring om arbeidsforhold på Hankø Hotell & Spa under spørretimen på Stortinget onsdag.

Aftenposten har avslørt at permitterte arbeidere på Hankø Hotell & Spa har jobbet på dugnad for hotelldirektøren under koronakrisen.

Saken ble tema i Stortingets spørretime onsdag, der arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stilte.

Arbeidsministeren understreket at han ikke kan gå inn i konkrete saker, men sa at regelverket var klart og tydelig:

– La det bare være helt klart, som et generelt poeng: Det er ikke lov å permittere de ansatte for så å be dem komme tilbake og gjøre en jobb, sa statsråden.

Hotelledelsen på Hankø avviser at de har presset arbeidere til å gjøre dugnadsarbeid. De beskriver det som frivillig arbeid med lettere oppgaver på arbeidernes eget initiativ.

– Om man så kaller den jobben for dugnad, så er det ikke dugnad hvis det er en jobb i tilknytning til bedriften, sa Røe Isaksen fra talerstolen.

Hotelleier Henning Jarl Forsberg ved Hankø Hotell & Spa blir kritisert av tre tidligere medarbeidere for å ha presset dem til å jobbe gratis. Forsberg avviser kritikken.

Vil fremme lovforslag

Det var SV-leder Audun Lysbakken som tok opp saken i spørretimen. Han la vekt på at LO tidligere har meldt at de frykter det foregår misbruk av permitteringsordningene.

– I Aftenposten i dag er det en stor sak knyttet til arbeidere som sier at de er blitt bedt om å jobbe gratis under permittering. I en sånn situasjon kan arbeidstagere bli straffet hardt for trygdesvindel. Men det er få eksempler på at arbeidsgivere blir straffet for det, sa Lysbakken.

SV-lederen mener derfor det er på tide med en lovendring som gjør at «det svir mer for arbeidsgivere å misbruke ordningen».

Vil vurdere nye straffebestemmelser

Det er Torbjørn Røe Isaksen enig i.

– På toppmøtet om arbeidslivskriminalitet som vi hadde for et par dager siden, varslet vi at vi skal sende en lovendring på høring. Den innebærer også at vi vil vurdere straffebestemmelser eller reaksjoner for dem som bryter permitteringsregelverket, sa arbeidsministeren.

Før han la til som et generelt poeng:

– Igjen er det sånn at hvis man for eksempel skader seg når man utfører dette permitteringsbrudd-arbeidet, så er man ikke dekket av de normale ordningene for skader på arbeidsplassen. Det er et misbruk av permitteringsordningene, uten at jeg da kan gå inn på konkrete saker. Men det er regelverket, og det er klart og tydelig.

Økonomi- og administrasjonssjef Eva Kristin Andersen ved Hankø Hotell & Spa sier dette om det som ble sagt under Stortingets spørretime:

– Arbeidsgiver har ikke permittert de ansatte, for så å be dem om å jobbe. Det er de ansatte selv som har kommet og bedt om å få utføre frivillige oppgaver etter dagers lediggang.

Hotelledelsen har tidligere sagt til Aftenposten at de aldri har benyttet gratis arbeidskraft til hotellvirksomhet og drift av hotellet.