Hun satt åtte måneder i fengsel med feil dom. Ennå har hun ikke hørt fra Nav.

Susanne Lindberg Bock vil ha med seg advokat når Nav-saken hennes skal opp på nytt. Inntil videre må hun søke fylkesmannen om å fri rettshjelp.

Susanne Lindberg Bock (70) ble rammet av Nav- skandalen og satt åtte måneder i fengsel. Nå er hun i Oslo for å skaffe seg advokat.
  • Sigurd Bjørnestad

– Jeg har ikke hørt noe som helst fra Nav. Det synes jeg er rart. Jeg fikk jo den lengste fengselsstraffen.

Danske Susanne Lindberg Bock (70) er i Oslo for å skaffe seg advokat. Hun satt åtte måneder i fengsel etter en feilaktig dom i Nav-skandalen.

På en pressekonferanse 28. oktober fortalte daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch om de 48 feilaktige dommene han inntil da hadde funnet. I 36 av dommene var noen dømt til soning i fengsel.

Dommene baserte seg på at personer som mottok arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, med mindre de har tillatelse til å være i andre land. Dette kravet viser det seg ikke å være grunnlag for etter EØS-reglene.

Susanne Lindberg Bock (70).

Bock satt lengst

Blant de 36 var det Bock som har sittet lengst i fengsel. Hun ble i tillegg dømt til å betale 900.000 kroner tilbake til Nav.

– Jeg venter på telefon fra Nav, sier hun til Aftenposten.

I en e-post til Aftenposten skriver seksjonssjef Magne Fladby i Nav at de har forsøkt å ringe alle de 48 med feil dommer: «7 av de domfelte har det ikke vært mulig å få kontakt med, enten fordi oppgitt telefonnummer ikke er i bruk eller at vedkommende ikke svarer. Der vi har telefonnummeret, ringer vi minst 3 ganger.»

Han skriver at Nav legger inn melding om manglende kontakt i sine systemer. Meldingen vil vises for alle ansatte og den det gjelder, hvis vedkommende ringer selv.

«De vil (...) få et brev med informasjon fra NAV når vi tar opp saken til saksbehandling», skriver Fladby.

Arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie (H) var 5. november i Stortinget for å redegjøre for Nav-saken.

Vil helst glemme saken

Nav-sjef Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og statsminister Erna Solberg (H) har alle sagt «unnskyld» til Nav-ofrene.

– Det har vært en underlig følelse å få dette opp igjen. Aller helst ville jeg jo glemme det hele. Nå håper jeg å bli renvasket, sier Bock.

Hun går med korsett etter at hun skadet ryggen for drøyt to måneder siden. 70-åringen begynner å bli utålmodig.

– Jeg vil gjerne ha saken unnagjort. Men jeg forstår også at Nav trenger tid, sier hun.

Fri rettshjelp er ikke klar

Bock leter nå etter advokat som skal være med henne videre.

– Denne gangen vil jeg ha med en advokat helt fra starten, sier hun.

Flere tusen saker i Nav skal nå behandles på nytt og nye vedtak vil komme. Fladby viser til at regjeringen vil opprette en særskilt ordning med fri rettshjelp «for dem som ønsker å klage på Navs endrede vedtak» og «til personer som fremmer erstatningskrav».

Men ordningen er ennå ikke klar: «Rammene for rettshjelpsordningen vil være avklart i nær fremtid», skriver Fladby.

Derfor er det ikke bare å engasjere advokat. Fladby skriver om den nye, særskilte ordningen: «Inntil dette er på plass, er utgangspunktet at man må ta kontakt med fylkesmannen og søke om rettshjelp på vanlig måte, eller kontakte en advokat som kan veilede og søke om slik rettshjelp.»

Fri rettshjelp «på vanlig måte» i Nav-saker kan en få «dersom en har inntekt under nærmere bestemte grenser», skriver Fladby.