Norge

Barnepsykiater får ikke vitne i terror-saken

Oslo tingrett nekter psykiater Per Olav Næss, som behandlet Anders Behring Breivik da han var fire år, å vitne i terrorsaken

  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Retten mener at Næss ikke kan fritas for taushetsplikten og derfor kan han ikke føres som vitne.

Behring Breiviks mor trakk onsdag tilbake sitt samtykke til at barnepsykiaterne som vurderte Breivik da han var barn, blir fritatt fra taushetsplikten.

Les også

Moren til Breivik vil nekte retten å høre om barndommen hans

Breivik og moren hadde et opphold på Statens senter for barne— og ungdomspsykiatri da han var fire år gammel. Per Olav Næss er en av to psykiatere som undersøkte ham der.

Anbefalte fosterhjem

Da Behring Breivik var fire år gammel slo en psykolog som jobbet for barnevernet alarm.

Moren hadde da bedt barnevernet om avlastning fordi hun opplevde sønnen som vanskelig.

Ifølge psykologen var ikke avlastning nok. Han anså hjemmesituasjonen som så alvorlig at han anbefalte at gutten umiddelbart ble flyttet i permanent fosterhjem.

Etter det Aftenposten tidligere har fått opplyst, observerte psykologen en sterk variasjon i måten moren forholdt seg til sønnen. Han fryktet at dette kunne føre til alvorlig skjevutvikling hos gutten.

Anders Behring Breivik ble ikke flyttet til fosterhjem, men bodde i perioder i et avlastningshjem. Også avlastningsforeldrene skal ha sendt bekymringsmeldinger.

Barnevernet fulgte familiens utvikling i et halvt år. Under besøk i hjemmet fant de et ryddig og ordentlig hjem. Oppførselen psykologen i utgangspunktet hadde reagert på la man ikke lenger merke til, og gutten ble boende sammen med moren og sin seks år eldre søster.

Ønsker ikke vitner om barndommen

Breivik har selv flere ganger gjort det klart at han ikke ønsker noen vitneførsel rundt sin egen barndom eller sin familie.

Påtalemyndigheten fører også to andre psykiatrisk sakkyndige fredag: Professor og spesialist i klinisk psykologi Svenn Torgersen og psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt ved Universitetet i Oslo.

Malt er avdelingsoverlege ved Rikshospitalet, og er blant annet hentet inn for å forklare hvordan to sakkyndigrapporter kan komme til to ulike konklusjoner.

Les mer om

  1. 22. juli