Mener PST-sjefen ikke har begått tjenestefeil

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har vært privatperson og ikke politimester i våpensaken han etterforskes for, mener advokat Erling O. Lyngtveit.

Advokat Erling Lyngtveit sier til VG at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ikke har begått tjenestefeil i våpensaken han etterforskes for.

Spesialenheten startet fredag en etterforskning mot Sjøvold etter at VG forrige uke skrev at han oppbevarte våpen ulovlig.

Spesialenheten opplyser at de etterforsker PST-sjefen for brudd på straffelovens bestemmelser om tjenestefeil, samt brudd på våpenloven. Etterforskningen ble startet fordi Sjøvold i flere år oppbevarte minst to håndvåpen uten at de var registrert på ham. Sjøvold fikk våpnene fra en enke etter at hennes mann døde i 2008.

– Vurderingen fra vår side er at han ikke har gjort noe straffbart. Sjøvolds befatning med disse våpnene har vært som privatperson, ikke som politimester. Dette innebærer at straffelovens bestemmelser om tjenestefeil ikke er anvendelige, slik vi ser det, sier Lyngtveit til VG.

Advokaten er ikke like sikker når det gjelder eventuelle brudd på våpenloven.

PST-sjefen skal ha levert våpnene til våpenkontoret i Oslo politidistrikt da det var våpenamnesti. På denne tiden var Sjøvold politimester i Oslo.

Etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla sier til avisen at det er aktuelt for Spesialenheten å avhøre ansatte og vitner i Oslo politidistrikt.