Moren til Breivik vil nekte retten å høre om barndommen hans

Har sendt brev til retten der hun trekker samtykket til å gjennomgå avhør og samtaler med henne.

Moren til Anders Behring Breivik har sendt et brev til tingretten der hun trekker tilbake at opplysninger fra en barnepsykiater som observerte Breivik kan brukes.

Anders Behring Breiviks mor har i dag varslet retten om at hun trekker tidligere samtykker som er gitt til å bruke og lese opp materiale fra Breiviks barndom.

Les også

Slo av mikrofonen i protest mot aktor

Dette inkluderer avhør og samtaler med moren, om perioden da familien Breivik, altså tiltalte, moren og søsteren, var til utredning da Breivik var fire år. — Er dette et initiativ som moren har tatt i samråd med tiltalte?

— Breivik har ikke vært i kontakt med sin mor, så dette brevet kommer egenhendig fra henne, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra etter at retten ble satt onsdag.

Vil ha barnepsykiater som vitne

— Det er mulig at moren ikke har fått full gjennomgang av hvordan gjennomgangen av en rettspysiatrisk erklæring skjer i retten, for da leses hele erklæringen opp. Og da vil mye avdenne informasjonen komme frem uansett, mener koordinerende bistandsadvokat Metter Yvonne Larsen.

Temaet kom opp i forbindelse med retten skulle vurdere om barnepsykiateren som observerte Breivik i en behandlingsbarnehage da moren, søsteren og han selv var innlagt på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i rundt tre uker i 1983, kunne fritas fra taushetsplikten og vitne for retten.

— Vi mener at vedkommende skal kunne komme for å forklare seg om dette, sier aktor Svein Holden.

Også bistandsadvokatene har tatt til orde for dette, mens advokatene motsetter seg at barnepsykiateren skal vitne.

Forsvarerne motsetter seg

Aktor Svein Holden mener at morens brev ikke vil påvirke opplysninger fra barnepsykiateren som allerede er tatt med i de sakkyndige rapportene, men kun vil kunne påvirke barnepsykiaterens mulighet til å vitne eller ikke.

Forsvarerne anfører psykiaterens vitneprov vil omhandle også Breiviks familiemedlemmer, og mener at taushetsplikten dermed ikke fravikes.

Les også

Breivik gjør som han vil.Det spørs hvor lurt det er.

Forsvarer Vibeke Hein Bæra leste også opp fra brevet som moren har sendt retten, og understreker at både Breivik og moren har trukket sitt samtykke til at slike opplysninger skulle fremlegges.