Norge

Forsker: Flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet

Kameraovervåkingen i Oslo har de siste årene økt betydelig, ifølge Datatilsynet. Men overvåkingen fører ikke til mindre kriminalitet, mener forsker.

 • Ntb

Hvis målet med å ta i bruk mange kameraer er å få mindre kriminalitet, er tiltaket bortkastet, mener forsker Heidi Mork Lomell ved Politihøyskolen i Oslo.

— Det finnes ingen studier som sier at det blir mindre kriminalitet når man setter opp overvåkingskameraer i et bysentrum, sier Lomell til NRK.

Hun sier at debatter om flere overvåkingskameraer har en tendens til å dukke opp i kjølvannet av alvorlige og dramatiske hendelser.

- Da dukker ofte den type enkle forslag, som flere overvåkingskameraer, opp, sier forskeren.

Hun minner om at politiet på slutten av 1990-tallet installerte overvåkingskameraer på Oslo S som følge av to drap på åpen gate.

— Da var det den samme type medieoppmerksomhet som vi opplever rundt voldtekter nå, med sterke overskrifter som «Oslo er en lovløs by». Det førte til at særlig politikerne gikk inn for videoovervåking for å få slutt på vold og drap. Men drap eller voldtekter på åpen gate har jo veldig lite med kameraovervåking å gjøre, sier Lomell.

Politioverbetjent Inge Sundeng, som leder etterforskningsavsnittet ved Grønland politistasjon, er uenig. Nytten av kameraene er stor i etterforskning av saker, påpeker han. Han mener dessuten at videoovervåking har en preventiv effekt.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Krever at politiet skal fjerne overvåkingskamera

 2. NORGE

  Byen slet med et rufsete rykte. Nå kan lensmannen når som helst se sentrum. – Antall grove lovbrudd er kraftig redusert

 3. NORGE

  Waras samboer: – Det er kameraer overalt

 4. SID

  Overvåking vil ikke hindre elever i å begå vold og hærverk andre steder

 5. OSLOBY

  Vestkantskoler skjermet for kameraovervåking

 6. SID

  Volden øker. Da trengs mer enn miljøarbeidere.