Byråden om at barnevernet sendte to kriminelle brødre til Irak på kommunens regning: – Veldig spesielt

– En veldig alvorlig sak der mye har gått galt, sier Inga Marte Thorkildsen. Saken blir drøftet på neste møte i Helse- og sosialutvalget.

– Vi har et barnevern i Oslo som arbeider godt med mange alvorlige saker, sier Inga Marte Thorkildsen. Byråden synes det er viktig at saker som denne brukes til læring, og at det legges til rette for at folk skal tørre å innrømme feil.

Aftenposten skrev nylig om hvordan to brødre kunne havne i toppen av politiets «verstingliste» over unge gjengangere i Oslo, bare 14 og 15 år gamle. I flere år haglet bekymringsmeldingene inn til barnevernet fra skole og politi. Likevel klarte ingen å stoppe dem. På et tidspunkt sendte bydelsbarnevernet brødrene til foreldrenes hjemland Irak, som et barnevernstiltak.

– Det er en veldig alvorlig sak. Det kan virke som om det er gjort for lite over for lang tid, særlig i starten. Problemene har så eskalert til en stor konflikt med brødrene og deres familie på den ene siden og «systemene» på den andre, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), øverste sjef for Oslos barnevern.

Nå blir saken drøftet på første møte i Helse- og sosialutvalget, etter at leder i Helse- og sosialkomiteen i Oslo, Aina Stenersen (Frp), har sendt inn flere spørsmål til byrådet.

Les også

Les den oppsiktsvekkende historien her: To brødre

– For å bygge tillit til familier, må man starte tidlig, slik vi har gjort med hjemmebesøksprogrammet Nye familier og Oslohjelpa, sier Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun mener forebygging er hennes hovedjobb.

– Åpenbart dårlig samarbeid

– Hvordan vil du karakterisere samarbeidet mellom skole og barnevern slik det fremstår i denne saken?

– Det har åpenbart vært veldig dårlig. Hvis de hadde fått muligheten til å starte på nytt etter det vi vet nå, tror jeg mange ville ha gjort mye annerledes, sier Thorkildsen.

Hun mener det er åpenbart at mange har følt avmakt underveis og at saken illustrerer hvorfor det er viktig å flytte barnevernsansatte ut på skolene, slik hun nå har gitt føringer om til bydelene. Både for å bygge tillit og kompetanse på tvers av systemene, og ikke minst overfor barn og unge selv.

– Hva synes du om at barnevernet i mange år valgte å satse på råd og veiledning av foreldrene mens problemene bare økte i omfang?

– Vi vet at de hjelpetiltakene vi har tilgjengelig, er utilstrekkelige. Vi prøver ofte for lenge med for få virkemidler. Vi må komme i dybden på hva problemene i familiene er.

Glad Fylkesmannen har åpnet tilsynssak

Inga Marte Thorkildsen påpeker at man i Oslo lenge har jobbet for at barnet skal være hovedperson i egen sak, og at barnevernet skal samarbeide trygt med barnet.

– Det tar tid å utvikle praksis. Jeg mener at barnevernet og andre systemer fortsatt er så opptatt av å samarbeide med foreldre at man går glipp av viktig informasjon. I mange tilfeller er det alvorlig underliggende problematikk man ikke får tak i på grunn av måten man jobber på.

– Den yngste broren på 14 år satt på barnevernsinstitusjonen Ungdomsakutten i 170 dager på lukket enhet, under varetektslignende forhold. Hva tenker du om det?

– Jeg er veldig glad for at Fylkesmannen skal se på dette i sin tilsynssak. I denne saken er det åpenbart at systemene har følt seg helt maktesløse. Man har ikke visst man skulle gjøre til slutt. Og så har de gjort ting som også de selv er kritiske til, fordi de ikke har sett noen alternativer, sier Thorkildsen.

Les også

Barne- og familieministeren: – Opprørt over historien til de to brødrene

Vil ikke være «overdommer» om Irakturen

– Hva synes du om beslutningen om å sende brødrene til Irak etter at institusjonen som ble opprettet for dem mislyktes?

– Jeg er enig med Barneombudet i at vi skal ha faglig funderte tiltak med gode barnets beste-vurderinger. Jeg regner med at beslutningen om å sende dem til Irak, som også Fylkesnemnda var inne i, vil bli grundig undersøkt av Fylkesmannen i tilsynssaken som nå pågår. Men det er veldig spesielt.

– Du vil ikke si noe mer enn det?

– Jeg har ikke behov for å være en overdommer i denne saken. Jeg er opptatt av at vi skal høre på de instansene som kan dette og som skal gå inn og vurdere hva som har vært gjort riktig og galt.

Les også

Barneombudet misfornøyd med byrådet: Etterlyser klare svar og konkrete tiltak for unge lovbrytere.

Enig i kritikken fra Barneombudet

– Barneombudet har i flere brev til deg påpekt at det er altfor store forskjeller på hvordan bydelene håndterer unge lovbrytere. Hun synes ikke hun har fått gode svar fra deg på hva du vil gjøre med det?

– Vi holder på med en gjennomgang av hele barnevernsfeltet i Oslo. Også bystyret og byrådet mener at forskjellene er for store på tvers av bydelene. Barneombudet etterlyser en «Oslo-standard» for barnevern. Den skal vi utvikle i samarbeid med barn, sier Thorkildsen.

– I det siste brevet sier hun at kommunens system for kvalitetssikring, systematikk og oppfølging av hjelpetiltak ikke er god nok?

– Jeg er enig i kritikken. Det handler om hvordan vi har delegert ansvar til bydelene i Oslo over tid. Organiseringen legger et stort ansvar på de 15 barnevernslederne og bydelsdirektørene. At det blir forskjeller mellom bydeler, er derfor helt åpenbart.

Inviterer brødrene til å komme med råd

Hun er glad for at bystyret har vedtatt en gjennomgang av barnevernet basert på barns premisser.

– Barna og ungdommene må ha tro på at vi faktisk ønsker å hjelpe dem. Det er veldig vanskelig hvis de har fått tilliten ødelagt gang på gang av alle systemene. Da vil de vise fingeren til systemet. Noen ender med å gå til krig, sier byråden.

– Hvis de får lov til å være med på å finne ut hva som er lurt å gjøre, øker sannsynligheten for at man får oppslutning rundt løsningene. Da er det ikke bare noen voksne som har bestemt.

Thorkildsen inviterer de to brødrene til å komme med råd om hva som bør gjøres for at ikke andre skal oppleve det samme som dem.

– Det kan føles bra å være en gangster en periode, å være «noen» fremfor å være «ingen». Men til slutt ender du opp i fengsel uten å eie nålen i veggen. Og så er du blitt en taper likevel. Ingen har lyst til å ende opp slik.