Norge

Både Bhatti og Mohyeldeen er i Syria

Norske myndigheter anslår at mellom 20 og 30 nordmenn er i Syria eller på vei dit for å slutte seg til ulike grupper som kjemper mot Assad. Nå frykter de at unge norske radikale muslimer får trening, kamperfaring og knytter internasjonale kontakter som kan påvirke ønsket og evnen til å planlegge terrorhandlinger i Norge.

Arfan Qadeer Bhatti, tidligere medlem av den kriminelle voldsgjengen Young Guns, skal befinne seg i Syria for å kjempe mot regjeringsstyrkene i landet. Foto: HEIKO JUNGE

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Mohyeldeen Mohammad, lederskikkelse i det ekstremistiske islamistmiljøet på Østlandet, skal også befinne seg i Syria for å kjempe mot Bashar al-Assad. Foto: FRED C. GJESTAD

Med store summer innsamlede norske penger i bagasjen har unge norske muslimer den siste tiden fått hjelp av mellommenn i Tyrkia til å komme inn i Syria for våpentrening og motstandskamp, blant annet med grupper som legger seg tett opp til terrorgruppen al-Qaidas ideologi.

— De som har reist, er modige brødre som kun ønsker å beskytte den muslimske sivilbefolkningen i Syria, skriver talsmann Ubaydullah Hussain i den radikale gruppen Profetens Ummah i en e-post til Aftenposten.

Idealister

Flere nordmenn har dratt til Syria de siste ukene, ifølge norske myndigheter.

Nordmennene blir av kilder som kjenner miljøene godt, beskrevet som ekstreme, unge og militært utrente idealister. De skal ha blitt lokket til å dra ned av flere lederskikkelser i det radikale muslimske miljøet i Norge.

— Disse ungdommene har ingen som helst innvirkning på situasjonen i Syria, men situasjonen i Syria vil ha enorm innvirkning på dem, sier en kilde som kjenner miljøet og ønsker å være anonym til Aftenposten.

Rekruttering

Enkelte av de eldre lederskikkelsene som er involvert i rekrutteringen av ungdommene er også godt kjent for Politiet sikkerhetstjeneste (PST), som følger flere av dem tett.

Aftenposten vet at både Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammad er blant nordmennene som nå befinner seg i Syria.

- Jeg kan bekrefte at Mohyeldeen Mohammad er i Syria. Bhatti er i utlandet, uten at jeg vil gå inn på hvor. Ingen av dem har meldeplikt til meg, og jeg forutsetter at de som gode nordmenn ikke bryter norsk lov, sier advokat John Christian Elden.

Våpentrening

Etter det Aftenposten får opplyst, skal en av hensiktene med å sende unge nordmenn til Syria være å gi dem våpentrening, som er vanskelig å få til i Norge.

- Dette er norske sivile personer uten militær trening, som overhodet ikke har noen forutsetninger for å bidra militært, sier en kilde.

Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah, som har 650 medlemmer på sin Facebook-side, sier alle brødre som nå befinner seg i Syria eller andre steder, har reist etter eget ønske.

— Profetens Ummah har ikke rekruttert noen av disse brødrene, men bidratt med hjelp og støtte til dem. Når de reiser for en så vakker sak, så er det vår plikt som troende muslimer å hjelpe dem med det de måtte ønske, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Pengeinnsamling

Fra flere uavhengige kilder får Aftenposten bekreftet at det er blitt holdt flere innsamlingsaksjoner for å skaffe penger, blant annet til å hjelpe kvinner og barn i Syria. Men pengene skal også trolig gå til å betale reisen for de unge som drar nedover. Ved utreise skal det, etter det Aftenposten erfarer, være tolldeklarert store summer.

Via Tyrkia

Flere nordmenn skal ha reist via Ankara i Tyrkia, der mellommenn hjelper nordmennene over grensen til Aleppo i Syria. Aftenposten vet at flere nordmenn har benyttet denne ruten. Det er lettest å komme inn den veien siden motstandsstyrkene kontrollerer grensen der.

- Fra Tyrkia er grensen stort sett åpen, sier en kilde.

Noen drar også gjennom Libanon, men det anses som vanskeligere, siden Hizbollah støtter Assad og kontrollerer grensen der.

Mer operative

I sin trusselvurdering for 2012 skriver PST at medlemmer av ekstreme islamistiske nettverk i Norge er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Aftenposten vet at utviklingen med nordmenn i Syria bekymrer norske sikkerhetsmyndigheter stort fordi de frykter hva som kan skje når disse personene kommer tilbake.

Det svenske Säkerhetspolisen sier til Aftenposten at "et fåtall" personer fra Sverige har reist til Syria, men vil ikke tallfeste det eksakt.

Center for Terroranalyse ved det danske sikkerhetspolitiet PET sier til Berlingske Nyhedsbureau at de kjenner til flere eksempler på dansker som har dratt.

En følelse av avmakt og plikt

— Ut fra det vi vet om fremmedkrigere fra andre land, dreier det seg gjerne om en kombinasjon av moralsk og religiøs plikt. For noen er det religiøse mest viktig, sier Petter Nesser.

Nesser er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og mener motivasjonen disse personene har for å reise ut, kan være en kombinasjon av flere faktorer.

- I tilfellet Syria kan nok en avmaktsfølelse over at det internasjonale samfunnet ikke gjør mer, være en viktig drivkraft, sier Nesser. Men selv om nordmenn drar, er det ikke nødvendigvis bare for å bidra med våpen i hånden, mener han.

— Det kan også være et ønske om å bidra humanitært, noe vi har sett i andre konflikter. Nesser mener nordmenn som søker mot konfliktområder i andre land, ikke er noe nytt i seg selv, men at bidraget i Syria-konflikten skiller seg ut.

Ulike mål

— Norske borgere skal tidligere ha søkt mot væpnede islamistiske grupper i utlandet, eksempelvis pakistanske grupper som slåss mot India, eller Al Shabaab som kjemper for en islamsk stat i Somalia. Syria skiller seg ut fordi konflikten involverer mange grupper med ulike målsetninger i en kamp mot samme diktator, sier Nesser.

Ifølge Nesser er historien full av eksempler på personer som drar ut som fremmedkrigere, for så å komme i kontakt med terrornettverk de blir rekruttert inn i.

— Al-Qaida oppsto blant arabiske fremmedkrigere i Afghanistan på slutten av 1980-tallet, og mange av dem som har utført terroraksjoner i Vesten i det siste, ville opprinnelig først og fremst delta i kamper mot ISAF i Afghanistan eller USA i Irak. Flere av dem kom i kontakt med Al-Qaida-nettverket, som overbeviste dem om at de kunne tjene kampen bedre som internasjonale terrorister enn som geriljakrigere, sier Nesser.

Flere utlendinger kjemper med religiøse grupper

— Utlendingene som kommer til Syria, slutter seg til mange ulike grupper, selv om det er rapportert at det er større innslag av utlendinger blant gruppene som legger seg tettere opp til al-Qaidas ideologi.

Det sier Truls Hallberg Tønnessen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på global jihadisme i Irak og Midtøsten.

- Det er svært mange ulike opprørsgrupper som er aktive i Syria i dag. De klart dominerende består av vanlige syrere som er motivert av en felles kamp for å velte Assad-regimet. I den siste tiden har også syriske grupperinger som i tydeligere grad har en religiøs motivasjon blitt mer synlig, sier han.

Tønnessen sier syrerne utgjør majoritetene også i disse gruppene, men de har større innslag av utlendinger. Noen av disse gruppen har også tatt opp i seg medlemmer fra etablerte terrorgrupper i Syrias naboland, som Irak og Libanon.

Han sier den uttalte motivasjonen til majoriteten av utlendinger som kommer til Syria, er at de vil hjelpe Syria med å bli kvitt Bashar al-Assad.

— Det er for eksempel en gruppe libyere som sloss mot Ghadafi-regimet i Libya. De sier de er kommet til Syria for å hjelpe til med å spre den arabiske revolusjonen videre. Lokale opprørere i Syria på sin side sier at de er villige til å samarbeide med utledningene så lenge de har noe å bidra med, og så lenge de ikke er for ekstreme, sier forskeren.

Les også

  1. Organisert ungdom

  2. Muslimer varsler to markeringer mot Muhammed-filmen fredag

  3. PST advarer norske ekstremister i Syria

  4. Bhatti bortvist fra Krekar-rettssak

  5. 6000 demonstrerte mot Muhammed-filmen på Youngstorget

Syria_2.EPS